Đăng ký   |  Đăng nhập
Chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

         Công Ty Điện lực Nam Định ngày nay, mà tiền thân là Sở quản lý phân phối điện khu vực III được thành lập ngày 08/04/1965. Năm 1968 Sở QLPP điện khu vực III được sát nhập vào Nhà máy điện Nam Định. Đến tháng 7/1970 khi Công ty điện Miền Bắc thành lập, Sở QLPP điện khu vực III được tách ra và thành lập lại để quản lý phân phối điện trên địa bàn 4 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình.

         Trong quá trình xây dựng, phát triển của Ngành điện, Sở QLPP điện khu vực III đã phát triển không ngừng và được chia tách, thay đổi tên gọi theo nhiều giai đoạn khác nhau để phù hợp với tiến trình phát triển từng thời kỳ của Ngành điện. Năm 1977 Sở QLPP điện khu vực III được tách ra để thành lập Sở Điện lực Hà Nam Ninh và Sở Điện lực Thái Bình. Tháng 4/1992 Sở Điện lực Hà Nam Ninh được tách ra để thành lập Sở Điện lực Nam Hà và Sở Điện lực Ninh Bình. Ngày 01/04/1996 thực hiện Quyết định của Chính phủ về việc chuyển chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở Công nghiệp quản lý, Sở Điện lực Nam Hà lúc này chỉ còn chức năng chuyên sản xuất kinh doanh về điện nên được đổi tên thành Điện lực Nam Hà.

       Đến ngày 01/04/1997 tỉnh Nam Hà tách thành hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, nên Điện lực Nam Hà cũng được tách ra để thành lập Điện lực Hà Nam và Điện lực Nam Định ngày nay. Điện lực Nam Định được thành lập theo Quyết định số 253 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

       Từ ngày thành lập đến nay, Điện lực Nam Định đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử mà những thành tích đạt được gắn liền với nhiều chiến công oanh liệt của quân dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong công cuộc xây dựng CNXH và trong thời kỳ đổi mới "công nghiệp hóa và hiện đại hoá" Đất nước.

      Trong 40 năm xây dựng và trưởng thành, Điện lực Nam Định không ngừng phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế - chính trị - xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp "Công nghiệp hoá và hiện đại hoá" Đất  nước.          

       Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Điện lực Nam Định đã góp phần xứng đáng vảo sự nghiệp xây dựng, phát triển và phát huy truyền thống vể vang của ngành điện Việt Nam. Qua nhiều thế hệ công tác của Điện lực Nam Định đã làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Ngành Điện. Các thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ tạo dựng cho những thế hệ đi sau một quá khứ vinh quang và tự hào. CBCNV Điện lực Nam Định luôn tôn trọng, quyết tâm phấn đấu và phát huy  truyền thống quý báu đó để xứng đáng với niềm vinh quang, tự hào ây.

                                                                                                                            Nam Định, tháng 10 năm 2005

 

 

         Công Ty Điện lực Nam Định ngày nay, mà tiền thân là Sở quản lý phân phối điện khu vực III được thành lập ngày 08/04/1965. Năm 1968 Sở QLPP điện khu vực III được sát nhập vào Nhà máy điện Nam Định. Đến tháng 7/1970 khi Công ty điện Miền Bắc thành lập, Sở QLPP điện khu vực III được tách ra và thành lập lại để quản lý phân phối điện trên địa bàn 4 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình.

         Trong quá trình xây dựng, phát triển của Ngành điện, Sở QLPP điện khu vực III đã phát triển không ngừng và được chia tách, thay đổi tên gọi theo nhiều giai đoạn khác nhau để phù hợp với tiến trình phát triển từng thời kỳ của Ngành điện. Năm 1977 Sở QLPP điện khu vực III được tách ra để thành lập Sở Điện lực Hà Nam Ninh và Sở Điện lực Thái Bình. Tháng 4/1992 Sở Điện lực Hà Nam Ninh được tách ra để thành lập Sở Điện lực Nam Hà và Sở Điện lực Ninh Bình. Ngày 01/04/1996 thực hiện Quyết định của Chính phủ về việc chuyển chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở Công nghiệp quản lý, Sở Điện lực Nam Hà lúc này chỉ còn chức năng chuyên sản xuất kinh doanh về điện nên được đổi tên thành Điện lực Nam Hà.

       Đến ngày 01/04/1997 tỉnh Nam Hà tách thành hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, nên Điện lực Nam Hà cũng được tách ra để thành lập Điện lực Hà Nam và Điện lực Nam Định ngày nay. Điện lực Nam Định được thành lập theo Quyết định số 253 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

       Từ ngày thành lập đến nay, Điện lực Nam Định đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử mà những thành tích đạt được gắn liền với nhiều chiến công oanh liệt của quân dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong công cuộc xây dựng CNXH và trong thời kỳ đổi mới "công nghiệp hóa và hiện đại hoá" Đất nước.

      Trong 40 năm xây dựng và trưởng thành, Điện lực Nam Định không ngừng phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế - chính trị - xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp "Công nghiệp hoá và hiện đại hoá" Đất  nước.          

       Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Điện lực Nam Định đã góp phần xứng đáng vảo sự nghiệp xây dựng, phát triển và phát huy truyền thống vể vang của ngành điện Việt Nam. Qua nhiều thế hệ công tác của Điện lực Nam Định đã làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Ngành Điện. Các thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ tạo dựng cho những thế hệ đi sau một quá khứ vinh quang và tự hào. CBCNV Điện lực Nam Định luôn tôn trọng, quyết tâm phấn đấu và phát huy  truyền thống quý báu đó để xứng đáng với niềm vinh quang, tự hào ây.

                                                                                                                            Nam Định, tháng 10 năm 2005

 

 
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Thời tiết

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2018-02-25

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : 10/8/1993
Past 24 Hours Hôm qua : 3
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1694

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Catdien  |  Gioithieu  |  Diennang  |  Tiendien  |  Lienhe  |  Sơ đồ  |  Góp ý  |  DKDV  |  LichGhiChiSo