Đăng ký   |  Đăng nhập
Chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Thông báo thay đổi giá điện
 
05/12/2017 11:32

 Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện;

Thực hiện quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Công ty Điện lực Nam Định trân trọng thông báo về giá bán điện mới đến quý khách hàng như sau:

1) Giá bán điện mới được áp dụng từ ngày 01/12/2017 theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.

2) Đối với điện sinh hoạt, giá bán lẻ điện vẫn áp dụng 6 mức bậc thang như trước đây, điện năng để tính giá cũ, giá mới tại thời điểm đổi giá được tính theo phương pháp nội suy.

3) Đối với điện năng ngoài mục đích sinh hoạt, Điện lực thực hiện chốt chỉ số công tơ vào ngày 01/12/2017 để tính sản lượng điện theo giá cũ và giá mới.

4) Giá bán điện chi tiết được đăng trên Báo Nam Định, niêm yết công khai tại các quầy thu tiền điện, các điểm giao dịch khách hàng, trên trang WEB của Công ty Điện lực Nam Định (địa chỉ trang web: "pcnamdinh.npc.com.vn").

Quý khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc qua số điện thoại 19006769 để được giải đáp và biết thêm thông tin chi tiết.

                                                            CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

100 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Liên kết web
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ongtytnhhducdaidong
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 1667

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Catdien  |  Gioithieu  |  Diennang  |  Tiendien  |  Lienhe  |  Sơ đồ  |  Góp ý  |  DKDV  |  LichGhiChiSo