Đăng ký   |  Đăng nhập
Chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Văn Hóa Làm Việc Và Quy Tắc Ứng Xử
 
19/05/2015 11:10

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định nhằm mục đích cho các đối tượng là CBCNVC nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tạo phong cách, thói quen, sự hiểu biết và nhận thức của bản thân trong mọi thời điểm khi thực hiện nhiệm vụ của Công ty. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng bắt buộc đối với toàn thể CBCNVC lao động trong Công ty Điện lực Nam Định.

 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.   TCVN ISO 9001-2008

2.   Bộ tài liệu “Văn hóa EVN”; bộ tài liệu “Văn hóa làm việc và ứng xử của EVNNPC”; Bộ quy tắc ứng xử của NPC.

 

4. CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

1. PCNĐ:              Công ty Điện lực Nam Định

2. Cơ quan PCNĐ:Là quản lý điều hành và bộ máy giúp việc tại trụ sở chính của Công ty Điện lực Nam Định

3. Ban Giám đốc: Là Giám đốc và các Phó Giám đốc

4. Phòng, Ban, Phân xưởng: Là Văn Phòng, Các phòng, Ban và phân xưởng của Công ty Điện lực Nam  Định.

5. Điện lực (ĐL):  Là các đơn vị sản xuất trực tiếp trực thuộc Công ty Điện Nam Định.

6. CBCNV:           Là Cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực Nam Định.                   

 

5. NỘI DUNG:

 

 

PHẦN A

VĂN HÓA LÀM VIỆC

CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH.

 

I- HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH (PCNĐ):

1/ Tầm nhìn:

Công ty Điện lực Nam Định (PCNĐ) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng và một số lĩnh vực kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Nam Định. Là đơn vị thực hiện vai trò chủ đạo của ngành kinh tế mũi nhọn, phục vụ cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - xây dựng nông thôn mới  của Tỉnh.

 

2/ Sứ mệnh:

Công ty Điện lực Nam Định luôn luôn nỗ lực hết mình đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho mọi đối tượng khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo mang lại sự yên tâm, hài lòng cho khách hàng.

 

3. Khẩu hiệu:

"PCNĐ thắp sáng niềm tin - Vì sự phát triển cộng đồng"

 

4. Giá trị cốt lõi:

* Chính sách chất lượng và sự tín nhiệm

PCNĐ coi trọng giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin về chính sách chất lượng và sự tín nhiệm của khách hàng đó là:

+ Phát huy sáng tạo, không ngừng học hỏi và liên tục cải tiến phương pháp làm việc.

+ Cung cấp điện an toàn, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định

+ Nâng cấp chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh nhằm đám ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng .

+ Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng Công ty Điện lực Nam Định phát triển bền vững.

 

* Tận tâm- Trí tuệ.

Với tinh thần "Phục vụ tốt để kinh doanh có hiệu quả"; PCNĐ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, luôn mang sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng  vì hạnh phúc và phát triển của cộng đồng, xã hội.

 

* Hợp tác chia sẻ:

PCNĐ là một thành viên trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) với nhiệm vụ chính là đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của Tỉnh Nam Định. Do đó PCNĐ luôn nêu cao sự tôn trọng đối với mọi đối tác và khách hàng; coi trọng xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ và hài hòa, sự cảm thông và sẵn sàng chia sẻ  với chính quyền và nhân dân địa phương.

PCNĐ cam kết và mong muốn tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty và các đối tác, khách hàng luôn hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trung thực, bình đẳng gắn bó mật thiết để cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự thành công và tiến bộ.

 

* Sáng tạo - Hiệu quả:

PCNĐ với phương châm hành động là: Chủ động trong công việc - Sáng tạo trong lao động sản xuất. Tập thể cán bộ CNVC lao động Công ty Điện lực Nam Định quyết tâm xây dựng môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất với mục đích đưa Công ty phát triển một cách bền vững, toàn diện.

 

II-CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG VĂN HÓA PCNĐ:

1. Mọi hành động của PCNĐ đều hướng tới con người, vì con người

PCNĐ sẽ hành động vì lợi ích, hạnh phúc của mọi người. Luôn xây dựng các mối quan hệ trong nội bộ, với đối tác, khách hàng, chính quyền cơ sở và cộng đồng xã hội bằng sự cầu thị, tình thân ái, tính nhân văn. Trong mọi hoạt động của PCNĐ luôn lấy yếu tố con người là đối tượng phục vụ chính; trong nội bộ PCNĐ người lao động được coi là tài sản quý giá nhất giúp doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh và hướng tới tầm nhìn mà PCNĐ đã đặt ra.

2. PCNĐ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng.

Phương châm hành động chủ đạo của PCNĐ là làm tròn nghĩa vụ của một doanh nghiệp kinh tế Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước EVN, EVN NPC, và với Tỉnh góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển của Ngành và của địa phương trong thời kỳ đổi mới.

Cán bộ công nhân viên chức lao động trong PCNĐ cam kết luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc. Tận tâm, tận lực phục vụ vì sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty.

 

3. PCNĐ cam kết luôn tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm, minh bạch.

Mọi hoạt động của PCNĐ luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế về tổ chức, quản lý của EVN, EVN NPC và của  PCNĐ. Cán bộ CNVC Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quy chế cấp trên ban hành, góp phần phát triển, hoàn thiện các quy định và quy chế này.

PCNĐ luôn tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp: Lịch thiệp, trung thực trong quan hệ; khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong giải quyết các công việc với khách hàng, cộng đồng xã hội cũng như trong nội bộ Công ty.

PCNĐ luôn công khai, kịp thời chia sẻ những thông tin cần thiết về kế hoạch hoạt động của Công ty với cán bộ, công nhân viên, với khách hàng, với mục tiêu cùng chung tay xây dựng Công ty phát triển bền vững.

4. Sức mạnh trong mọi hành động của PCNĐ là sự đồng thuận và  trí tuệ tập thể.

PCNĐ  luôn quan tâm, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ, công nhân viên của mình. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở. Mọi hành động đều thể hiện ý chí của tập thể, ý nguyện của đông đảo cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Công ty luôn trân trọng những thành quả đã đạt được cũng như truyền thống vẻ vang của ngành. coi tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

5. PCNĐ phấn đấu để xứng đáng với niền tin của nhân dân, EVN, EVN NPC.

PCNĐ có vai trò quan trọng là phục vụ cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa -  Xây dựng chương trình nông thôn mới của Tỉnh.

Phát huy truyền thống của ngành, Công ty luôn tôn trọng, chia sẻ và sẵn sàng cam kết với khách hàng, với đối tác: Trung thành với tinh thần giá trị cốt lõi; thực hiện cam kết bằng những hành động cụ thể, thiết thực; phục vụ tốt mọi đối tượng khách hàng từ nông thôn đến thành thị. Luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân, EVN, EVN NPC giao phó.

 

III.THỰC THI VĂN HÓA TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH.

1.Cam kết đối với Tổng Công ty và địa phương

PCNĐ cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và nhân dân tỉnh Nam Định, về việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nam Định với chất lượng tốt nhất, an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh.

Mỗi cán bộ công nhân viên của PCNĐ ý thức rõ vai trò trách nhiệm của ngành điện với an ninh năng lượng, với sự phát triển kinh tế xã hội, cam kết tận tâm và trách nhiệm, sáng tạo và hiệu qủa khi thực hiện nhiệm vụ.

2.Cam kết đối với cán bộ nhân viên: Đội ngũ cán bộ CNVC lao động là tài sản quý giá của Công ty Điện lực Nam Định

- Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của người lao động. Mọi cán bộ, công nhân viên trong Công ty sẽ được quan tâm, chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về các chế độ đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng vv... công bằng, minh bạch.

- Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và trau dồi phẩm chất đạo đức.

- Lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động, thành tích của người lao động phải được đánh giá chính xác, kịp thời, công bằng và công khai.

3. Cam kết đối với khách hàng: “ Khách hàng là sự tồn tại của Doanh nghiệp”

- Thái độ, tác phong, cách ứng xử văn hóa giao tiếp với khách hàng và các đối tác của mỗi cán bộ, công nhân viên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với PCNĐ. Họ là những người đại diện đồng thời là những tuyên truyền viên luôn mang đến sự hài lòng cho mọi đối tượng khách hàng, qua đó càng củng cố thêm hình ảnh tốt đẹp nhất của EVN, EVN NPC và của PCNĐ với cộng đồng, xã hội.

- Mỗi cán bộ, công nhân viên PCNĐ khi giao dịch với khách hàng phải thể hiện được sự tôn trọng khách hàng, tinh thông nghiệp vụ, văn minh lịch sự. Luôn có thái độ ân cần, vui vẻ, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm.

- Luôn sử dụng trang phục, đeo thẻ nghiệp vụ và giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định của EVN, EVN NPC và của PCNĐ. Tuyệt đối không phát ngôn tuỳ tiện, lời nói thiếu văn minh, doạ nạt, cửa quyền. Không gây khó khăn, tra hỏi vặn vẹo những điều kiện không có trong quy định khi giao tiếp với khách hàng.

- Thường xuyên trau dồi và cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ và quy định của PCNĐ  để đảm bảo cho khách hàng luôn nhận được thông tin chân thực và đầy đủ nhất khi cần trao đổi, ký kết.

- Khi khách hàng có thắc mắc hoặc yêu cầu giải đáp về sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà PCNĐ cung cấp thì mỗi cán bộ, công nhân viên theo thẩm quyền kịp thời giải quyết thỏa đáng những yêu cầu đó, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra kết quả đã được thực hiện.

3. Quan hệ với đối tác: “Cùng nhau hợp tác và phát triển”

 - PCNĐ coi trọng các đối tác như những người bạn, luôn mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác, thân thiện, bền vững trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau và các bên cùng có lợi.

- Khi tiếp xúc với đối tác trong và ngoài nước, mỗi cán bộ, công nhân viên  PCNĐ luôn khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua thái độ ứng xử trọng thị, lịch thiệp, nghi thức trang trọng phù hợp đúng nghi lễ, tác phong.

- Khi giải quyết công việc, PCNĐ luôn coi trọng, tuân thủ đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở chất lượng sản phẩm, công nghệ tiên tiến và tiềm năng hợp tác.

- Khi làm việc với các đối tác nước ngoài hay đi công tác ở nước ngoài, mỗi cán bộ, công nhân viên PCNĐ tôn trọng, tuân thủ luật pháp, văn hóa của nước bạn, tôn trọng các Hiệp định, thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

4. Đối với cộng đồng: “ Vì một cộng đồng phát triển”

- PCNĐ luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, liên tục và hiệu quả cho mọi đối tượng khách hàng từ thành thị đến nông thôn với tinh thần, trách nhiệm phục vụ cao nhất, vì lợi ích và sự phát triển của cộng đồng.

- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PCNĐ đều hướng tới mục tiêu phát triển chung của ngành, của địa phương; đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các thành phần kinh tế khác trong Tỉnh Nam Định.

- Luôn tuân thủ các Quy định về an toàn lao động: Đảm bảo cho người lao động có được môi trường làm việc tốt nhất, an toàn nhất để họ có thể phát huy hết khả năng và trí tuệ của mình cống hiến cho Ngành và cho Công ty.

- Tổ chức tốt công tác xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện tốt các hoạt động với mục tiêu vì con người, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi cán bộ, công nhân viên của Công ty, thường xuyên động viên thăm hỏi chăm lo tới sức khỏe của người lao động cũng như thân nhân của họ. Khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên hăng hái học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện…

5. Cam kết giữ gìn môi trường: “ Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp”

           - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, PCNĐ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm cải tạo, gìn giữ môi trường sống tại cơ quan cũng như trong cộng đồng. Từ nhận thức đó, PCNĐ ứng dụng các đề tài sáng kiến mới, các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh”, “sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động không tốt đến môi trường trong việc thực hiện các hoạt động SXKD của  mình.

     - PCNĐ cam kết đầu tư và khuyến khích mọi cán bộ, công nhân viên luôn học hỏi, nâng cao nhận thức cho các hoạt động kiểm soát ô nhiễm, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống tại địa bàn hoạt động của PCNĐ cũng như trong cộng đồng xã hội

- PCNĐ cam kết thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị trực thuộc, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt công tác này.

 

PHẦN B

QUY TẮC ỨNG XỬ

CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH.

I- QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ:

1. Ứng xử đối với tổ chức.

1.1 Đối với các đơn vị SX trực thuộc Công ty:

Ban hành các quy định nội bộ của đơn vị mình phải phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định của PCNĐ và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các tổ đội SX phải chuẩn mực, rỗ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đối với các văn bản chỉ đạo của Công ty Điện lực Nam Định và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về thực hiện nghiệm nhiệm vụ SXKD, đặc biệt là về công tác an toàn lao động phải được phổ biến, quán triệt đến tất cả các đối tượng lao động thuộc đơn vị mình quản lý.   

1.2 Đối với các đơn vị Phòng, Ban Công ty:

Phân công cụ thể rõ ràng chức năng nhiệm vụ tham mưu cho từng phòng, ban . Xây dựng quy chế hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, ban chức năng hoàn thành niệm vụ được giao.

2. Ứng xử đối với cá nhân.

2.1 Lãnh đạo với CBCNV và người lao động:

Luôn động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên lao động trong PCNĐ phát huy năng lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn trong mọi mặt của hoạt động SXKD  cũng như trong công tác quản lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của người lao động. Mọi CBCNV trong Công ty luôn được hưởng các quyền lợi chính đáng và vật chất và tinh thần theo quy định của Pháp luật và của ngành.

CBCNV của Công ty phải được đánh giá đúng và được lắng nghe; thành tích luôn được đánh giá chính xác, kịp thời, công bằng và công khai. Người có khuyết điểm phải chịu hình thức kỷ luật theo mức độ phù hợp.    

2.2 CBCNV với Lãnh đạo:

Luôn có thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với lãnh đạo. Làm tốt và đúng nhiệm vụ được giao để khẳng định vai trò của mình trước lãnh đạo. Không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ để áp dụng vào thực tiễn trong các hoạt động SXKD.

Tôn trọng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, khi có ý kiến đóng góp cần trình bày thẳng thắn, trực tiếp mang tinh thần xây dựng cùng phát triển.

2.3 CBCNV với đồng nghiệp:

Luôn có thái độ khiêm tốn, chân thành, tác phong nhiệt tình, vui vẻ giản dị. Tôn trọng đồng nghiệp, kính trên nhường dưới  tạo nên bầu không khí phấn khởi thi đua sối nổi trong thực hiện nhiệm vụ SX tại đơn vị.

Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để giúp nhau cùng tiến bộ.

Luôn học hỏi kinh nghiệm của người đi trước và có sự trao đổi học tập để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Khi được phân công cùng giải quyết một nội dung công việc nào đó phải chủ động phối hợp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Khi có sự bất đồng về quan điểm phải báo cáo lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp để giải quyết.

Không đùn đẩy công việc và né tránh trách nhiệm. Không ghen ghét đố kỵ và lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

2.4 CBCNV ứng xử với công việc:

Mọi hành động, lời nói và việc làm đều phải được tuân thủ thực hiện theo quy định của Pháp luật, của NPC và Công ty Điện lực Nam Định.

Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, không chốn tránh, đối phó, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, có thái độ cầu thị khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn tâm toàn ý đối với công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc nhanh tróng, hiệu quả chất lượng.

Không lạm dụng, lợi dụng quyền lực, chức vụ, hay nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nội quy, quy định, quy trình của Công ty.

2.5 Ứng xử trong việc sử dụng và bảo quản tài sản chung :

Mọi CBCNV trong Công ty phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo quản tài sản chung của Công ty gồm cả tài sản giao trực tiếp cho từng cá nhân quản lý để sử dụng cho công việc, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng công việc, tiết kiệm tránh lãng phí. Không tự ý sử dụng và di chuyển tài sản khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo quản lý.

2.6 Ứng  xử trong bảo mật thông tin:

Chấp hành nghiêm các chế độ bảo mật thông tin theo quy định của NPC và PCNĐ.

Nếu chưa được phép của lãnh đạo quản lý thì không được phép gửi hồ sơ tài liệu của Công ty cũng như sao chụp đưa ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

2.7 Ứng xử khi đi công tác:

Thực hiện đúng chương trình công tác và thời gian làm việc đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt hoặc lãnh đạo đơn vị xây dựng.

Không gây khó khăn, không lạm dụng, lợi dụng được giao để thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và vi phạm các nội quy quy định của Công ty.

2.8 Đối với môi trường:

Mọi CBCNV luôn cam kết giữ gìn môi trường, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào về bảo vệ môi trường.

Thực hiện việc quản lý, bảo quản, xử lý rác thải theo đúng quy trình, quy định của Công ty và của pháp luật.

Bài trí khuông viên trụ sở, nơi làm việc, nhà xưởng… có khoa học, luôn sạch sẽ thoáng mát, đảm bảo ánh sáng đáp ứng 3 yếu tố “ Xanh – Sạch – Đẹp”.

Các biển báo, biển tên, biển nội quy, sơ đồ và các pano, băng rôn khẩu hiệu cho công tác truyên truyền phải được thực hiện đúng nội dung, hình thức quy định và được treo ở vị trí phù hợp, đảm bảo dễ đọc, dễ nhìn.

2.9 Ứng xử ở nơi cư trú và nơi công cộng:

Gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương khi về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các nguyên tắc sinh hoạt nơi công cộng, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường.

Ứng xử văn minh, lịch sự đúng thuần phong mỹ tục trong giao tiếp. Không phô trương để tạo thanh thế cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. 

2.10 Ứng  xử khi giải quyết bất đồng nội bộ:

Thẳng thắn trao đổi, giải quyết  bằng tinh thần cầu thị, tính xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ, phải đặt lợi ích công việc lên trên hết. Trong trường hợp bất đồng trở thành mâu thuẫn nội bộ thì cán bộ quản lý trực tiếp hoặc người đứng đầu đơn vị, cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết thấu tình đạt lý để không ảnh hưởng đến công việc chung và đoàn kết nội bộ.

2.11 Các hành vi bị nghiêm cấm:

Tuyệt đối không được lợi dụng danh tiếng của ngành hoặc của Công ty để giải quyết việc cá nhân.

Không tham gia hoạt động với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài gây mâu thuẫn, xung đột lợi ích với ngành và Công ty.

Không sử dụng riệu bia, các chất kích thích hoặc làm các việc gây mất trật tự, thiếu mỹ quan trong giờ làm việc.  

 

II- QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI:

1. Ứng xử đối với cơ quan cấp trên, địa phương.

1.1 Đối với Tập đoàn và Tổng Công ty:

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ENV, NPC . Phối hợp tốt và giữ mỗi liên hệ với các Ban chuyên môn của NPC để thực hiện nhiệm vụ SXKD tại đơn vị mình một cách có hiệu quả, đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

1.2 Đối với địa phương và các Sở,  Ban ngành hữu quan:

Tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, tạo mối liên hệ tốt với các Sở, Ban ngành để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ Chính trị, an ninh và nhiệm vụ SXKD của đơn vị trên địa bàn.

2. Ứng xử đối với khách hàng, với đối tác .

1.1 Ứng xử với khách hàng :

Với phương châm “ Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi ”. Mỗi CBCNV  của PCNĐ khi giao tiếp với khách hàng phải thể hiện thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình , trách nhiệm và tận tâm.

Luôn giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định, quy trình của NPC và PCNĐ . Tuyệt đối không phát ngôn tùy tiện, lời nói thiếu văn minh, dọa nạt, cửa quyền. Không gây khó khăn, tra hỏi vặn vẹo những điều kiện không có trong quy định khi giao tiếp với khách hàng.

Thường xuyên trau dồi và cập nhật những thông tin về các quy định của NPC và PCNĐ để nắm bắt kịp thời những quy định khi trao đổi với khách hàng.

1.2 Ứng xử với đối tác :

Với phương châm “ Hợp tác cùng phát triển ”. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác  cũng như coi trọng các đối tác  như những người bạn  trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng,  tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác dài lâu và cùng phát triển.

Luôn giải quyết công việc trên tinh thần tuân thủ các Luật pháp và tôn trọng quyền lợi giữa hai bên. Trường hợp xảy ra vướng mắc hay xung đột cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng , thiện chí, hợp tác và tôn trọng lợi ích giữa các bên.

Tuyệt đối không thực hiện các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm trục lợi cá nhân.

1.3 Ứng xử với truyền thông :

* Đối với truyền thông:

Nghiêm túc thực hiện theo quy chế phát ngôn mà EVN NPC  đã ban hành. Mọi vấn đề liên quan đến PCNĐ thì chỉ có người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền từ người có thẩm quyền  mới được phép cung cấp cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông.

Mọi thông tin cung cấp cho truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, của NPC và PCNĐ. Nội dung tuyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo sự đồng cảm của công luận và đảm bảo lợi ích của  PCNĐ.

 * Đối với quảng cáo:

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tuyên truyền quảng cáo.

Nội dung quảng cáo: Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển, triến lược kinh doanh, quảng bá tạo dựng hình ảnh của ngành và của PCNĐ.

 III- NGHI THỨC SỬ DỤNG CỜ VÀ TREO CỜ:

1. Vị trí treo cờ.

Nghiêm túc thực hiện mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng Quốc kỳ.

2. Nguyên tắc treo cờ.

Treo cờ phải phẳng phiu, nguyên dạng và nguyên màu sắc

Cờ tại Hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả

Treo cờ ở nơi trạng trọng đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan 

Không sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức

 

IV- CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ CỤ THỂ:

1. Văn hóa chào hỏi.

1.1. Văn hóa chào:   

* Hãy đứng lên khi bạn gặp gỡ một ai đó: Đứng với tư thế đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng người đối diện thể hiện sự tôn trọng.

* Mỉm cười: Giữ tư thế lưng thẳng, gật đầu chào. Hãy luôn đặt nụ cười trên môi khi gặp gỡ và trò truyện với khách hàng và đối tác.

* Thể hiện sự giao tiếp bằng mắt: Hãy nhìn trực diện vào mắt người đối diện (như muốn nói với họ rằng bạn tập trung sự chú ý và quan tâm đến những gì họ nói), ánh mắt thân thiện thể hiện thiện chí.

* Chủ động giới thiệu bản thân: Hãy nói với họ bạn là ai. Đừng đứng im và yên lặng như thể ai đó có nhiệm vụ phải giới thiệu họ với bạn trước.

* Khi người được chào đang bận giao tiếp với người khác, có thể chỉ cần cười hoặc gật đầu.

 

Đối tượng

Cách thức chào

Thời điểm chào

Khách hàng /Đối tác

Xin chào Ông/Bà (Anh/Chị)

Tạm biệt Ông/Bà (Anh/Chị)

Bắt tay, cười và chào

Khi khách hàng đến

 

Khi khách hàng về

Cấp dưới chào cấp trên

Chào Anh/Chị

Khi gặp lần đầu trong ngày

Đồng nghiệp

Xin chào Anh/Chị/Em

Khi gặp lần đầu trong ngày

* Thứ tự ưu tiên chào: Nhân viên chào cấp trên trước, khi được chào, cấp trên chào lại; Đồng nghiệp cùng cấp: người ít tuổi chào người nhiều tuổi trước.

1.2. Văn hóa bắt tay:   

* Khi bắt tay, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện

* Mỉm cười khi bắt tay

* Phải đứng khi được giới thiệu với một người khác

* Bắt tay bằng tay phải. Hãy nhớ chuyển cặp, giấy tờ, đồ uống hay điện thoại sang tay trái trước khi gửi lời chào của bạn qua cái bắt tay.

* Bạn phải đứng thẳng và đối diện hoàn toàn với người kia

* Bắt tay với tư thế bình đẳng (phụ nữ có thể ngồi) hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ nên siết nhẹ biểu hiện sự nồng ấm thân thiết.

* Bắt tay lần lượt từng người theo thứ tự đến trước, đến sau, người cao tuổi hơn, người có chức vụ cao hơn. Khi ở vị trí xã hội thấp hơn, cần chờ đối tác chìa tay trước.

* Không cúi lưng hay cầm lấy cả hai tay của người đối diện khi bắt tay.

* Không tỏ thái độ khúm núm, dù đối tượng là nhân vật quan trọng đến mức nào.

* Không bắt tay quá lâu, lắc mạnh, lắc lia lịa, kèm theo cười nói oang oang, huênh hoang, toe toét, giơ cả hai tay.

* Phải nắm chắc tay, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ. Phụ nữ với cái nắm tay chặt, không phải siết mạnh, sẽ để lại ấn tượng tốt hơn và được đánh giá là người tự tin, quyết đoán.

* Giữ tay của người kia một vài giây thay vì nắm hờ và bỏ ra ngay. Làm như vậy sẽ mang đến cảm giác gần gũi, thân thiết hơn.

* Khi bắt bằng tay phải, tay trái của bạn nên chạm nhanh vào khuỷu tay của người đối diện. Hành động này bổ sung vào sự chân thành và ấm áp của lời chào hỏi.

* Hãy bắt đầu nói trước khi buông tay, như “Rất hân hạnh được gặp anh/ chị”…

* Khi buông tay, không nên nhìn xuống dưới bởi nó được coi là dấu hiệu của sự phục tùng, hạ thấp bản thân.

* Bắt hai tay: Bắt tay kiểu này cũng diễn ra hệt như kiểu trước nhưng nắm cả tay trái. Cách bắt tay này làm tăng diện tích tiếp xúc cơ thể và chỉ nên được sử dụng khi có mối liên hệ cá nhân hay tình cảm với người bắt tay, còn không nó sẽ có cảm giác không chân thành và bị kiểm soát. Vì lí do này nó còn được gọi là kiểu bắt tay chính trị.

* Bắt tay quyền lực: Cách bắt tay này thường là dấu hiệu của quyền lực. Quay lòng bàn tay hướng xuống có ý thể hiện việc kiểm soát, trong khi quay lòng bàn tay lên trên có ý thể hiện sự chấp nhận kiểm soát.

* Hãy luôn nhớ rằng mục đích của cái bắt tay trong công việc là chào hỏi, tạm biệt, thể hiện sự chúc mừng hay nhất trí về một vấn đề gì đó. Vì thế,  phải thực hiện nó bằng sự ấm áp, thân thiện và chân thành.

1.3. Văn hóa giới thiệu:   

* Giới thiệu:

+ Giới thiệu người có địa vị thấp cho người có địa vị cao.

+ Giới thiệu tên đi kèm theo chức vụ.

+ Giới thiệu người trong cơ quan trước với đối tác/người mới đến (ưu tiên giới thiệu theo chức vụ, tuổi tác).

* Tự giới thiệu:

+ Với đối tác, giới thiệu ngắn gọn về tên, bộ phận làm việc tại PC Nam Định.
+ Tránh rườm rà.
+ Thái độ khi giới thiệu: lịch sự, khiêm nhường.

1.4. Văn hóa sử dụng danh thiếp:   

* Sử dụng danh thiếp:

+ Cần chuẩn bị trước một ít danh thiếp để khi mới gặp lần đầu có thể trao được danh thiếp ngay/khi đến buổi tiếp khách.

+ Danh thiếp có thể gửi kèm theo quà tặng, đồ lưu niệm, có thể dùng để thăm hỏi, cảm ơn.

+ Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc, bẩn.

+  Không viết những thông tin khác trên danh thiếp

+ Mẫu danh thiếp được sử dụng thống nhất theo quy định của bộ mẫu hồ sơ nhãn hiệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành

* Cách trao, đổi danh thiếp:

+ Người tự giới thiệu tự đưa danh thiếp trước.

+ Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người đối diện.

+ Đứng lên khi đưa danh thiếp, đưa danh thiếp sao cho người nhận có thể lưu nhớ luôn dễ dàng mọi thông tin sau khi nhận.

+ Nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, nên gật đầu nhẹ khi nhận danh thiếp.

+ Giữ khoảng cách 1 cánh tay khi nhận danh thiếp. Nhìn và xác nhận lại thông tin trên danh thiếp.

+ Nếu cần thiết, hỏi thông tin về cách phát âm tên hoặc bất cứ thông tin gì chưa rõ trên danh thiếp.

+ Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất.

+ Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm

+ Sắp xếp lại danh thiếp sau khi nhận và làm cách nào đó để ghi nhớ những người đã gặp.

+ Chú ý đưa danh thiếp tay trái và nhận bằng tay phải.

2. Văn hóa làm việc.

2.1. Văn hóa trang phục khi làm việc:   

* Mọi CBCNV LĐ tuân thủ mặc đồng phục, bảo hộ lao động theo quy định. Nhất thiết phải đeo thẻ tên trong thời gian làm việc và trong giao dịch công tác.

* Trường hợp không bắt buộc phải mặc đồng phục thì yêu cầu:  Trang phục gọn gàng lịch sự, không quá rườm rà, quá lòe loẹt

* Với đồ sơ mi: áo có cổ

* Với váy        : Kín đáo, không bó quá sát người, không quá ngắn.

* Sử dụng giầy hoặc dép có quai.

2.2. Văn hóa nơi làm việc:   

 * Giữ gìn cảnh quan nơi làm việc sạch đẹp, văn minh. Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan hoặc nơi làm việc.

* Sắp xếp các vật dụng, dụng cụ và thiết bị làm việc một cách khoa học gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn vệ sinh và phòng chống cháy nổ

* Không tự ý sử dụng tài liệu, đồ dùng cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý, cho phép

* Tuyệt đối không ăn vặt, hút thuốc lá trong giờ/phòng làm việc

* Không tụ tập, tán gẫu ồn ào làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

*  Nên gõ cửa trước khi vào, đóng cửa khi đi ra

* Có ý thức tiết kiệm:

     + Điều hòa luôn để ở chế độ hợp lý (25o~26o)

     + Tắt các thiết bị văn phòng sử dụng điện nếu thấy không cần thiết khi ra khỏi phòng hay khi hết giờ làm việc

2.3. Văn hóa khi làm việc:   

*  Đi/về đúng giờ quy định của Công ty;

*  Khi đi công tác: đảm bảo đúng thời gian, không chậm trễ, lề mề gây phiền phức cho người cùng đi.

* Trường hợp đột xuất nghỉ hoặc đến muộn phải báo cáo với cán bộ quản lý trực tiếp

* Chào/hỏi khi đến/về với thái độ văn minh lịch sự

*  Không uống ruợu, bia trong giờ làm việc; không uống quá nhiều rượu bia trong giờ nghỉ trưa để có ý thức kiểm soát được mọi hành vi của mình và không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

* Lời nói nhẹ nhàng, ngắn gọn, truyền cảm, tránh cắt ngang lời người khác nói

* Thái độ nghiêm túc khi làm việc, nhiệt tình cởi mở khi được trao đổi ý kiến

* Luôn có tinh thần trách nhiệm khi làm việc.  

2.4. Văn hóa ứng xử, giao tiếp:   

Với đối tác: Tuyệt đối trung thành với khẩu hiệu

“Hợp tác cùng phát triển”

              + Chào hỏi – giới thiệu tên – Vị trí công tác

              + Thái độ cư xử lịch thiệp, hòa nhã, đúng nghi thức và phù hợp về hình thức

Với khách hàng: Tuyệt đối trung thành với khẩu hiệu

“Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”

     + Chào hỏi với thái độ chuẩn mực, có văn hóa

     + Giao tiếp lịch sự, thái độ ân cần cởi mở, biểu hiện sự thân thiện, tôn trọng khách hàng

     + Giải thích rõ ràng, không vòng vo, không đùn đẩy trách nhiệm

     + Không biểu lộ các vấn đề cá nhân trong quá trình giao tiếp

Với cấp trên:

     + Luôn có thái độ cầu thị, chân thành,

     + Lời nói nhẹ nhàng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với cấp trên

* Với cấp dưới:

     + Luôn lắng nghe và chia sẻ tạo bầu không khí vui tươi thoải mái

     + Tôn trọng cấp dưới, tạo mọi điều kiện để cấp dưới có thể phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Với đồng nghiệp:

      + Luôn chân thành, cởi mở, vui vẻ, hòa nhã

      + Tôn trọng đồng nghiệp, biết kính trên nhường dưới

2.5. Văn hóa điện thoại:   

* Văn hóa nghe điện thoại:

+ Đối với điện thoại cá nhân (điện thoại di động):  Để chuông vừa nghe tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh; không nói to, cười lớn. diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu; Khi họp: để chuông ở chế độ rung. Hạn chế nghe điện thoại trong giờ họp, trường hợp bất đắc dĩ cần ra khỏi phòng họp để nghe.

+ Đối với điện thoại cơ quan (điện thoại bàn):  Để chuông vừa phải, không trả lời muộn quá 3 hồi chuông. Khi nhận điện thoại, câu đầu tiên: Alô + tên đơn vị/tên mình + xin nghe. Giọng nói lịch sự, lắng nghe lời người khác nói. Không cắt ngang giữa chừng câu nói của người khác khi biết người ta định nói gì trước.

* Văn hóa gọi điện thoại:

+ Đối với điện thoại cá nhân (điện thoại di động): Nên nói ngắn gọn, rõ ràng không làm ảnh hưởng đến người xung quanh, giọng truyền cảm để người người nghe hiểu được ý mình định nói.

+ Đối với điện thoại cơ quan (điện thoại bàn): Câu đầu tiên: Chào hỏi + xưng danh, giọng nói ngắn gọn, rành mạch, truyền cảm để người nghe hiểu được ý mình định nói

  * Lưu ý: Khi Nghe hoặc Gọi điện thoại: Không nên tranh cãi qua điện thoại, luôn luôn giữ thái độ bình tĩnh, hòa nhã. Nếu không thể giải quyết qua điện thoại nên gặp trực tiếp để trao đổi.

3.  Văn hóa hội họp

3.1. Văn hóa giờ giấc:   

*  Đến trước ít nhất 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu

* Trong trường hợp vì lý do chính đáng không thể tham gia cuộc họp hoặc đến muộn giờ phải thông báo với người tổ chức ngay khi có thể và trước khi cuộc họp được bắt đầu.

3.2. Văn hóa lắng nghe:   

* Hiểu rõ những yêu cầu và nội dung cuộc họp nói chung và trách nhiệm của bản thân nói riêng, nếu có những điểm chưa rõ hoặc không đồng ý thì phải trao đổi với người có trách nhiệm tổ chức cuộc họp

* Tuân thủ quy tắc điều hành của người chủ trì cuộc họp

* Không làm việc riêng trong giờ họp như: đọc sách, báo, chơi trò chơi trên máy điện thoại…

* Tôn trọng ý kiến của người khác, không thể hiện thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng trong khi họp

* Chú ý lắng nghe ý kiến của người khác trước khi trình bày ý kiến của riêng mình.

3.3. Văn hóa phát biểu:   

* Đăng ký/đưa ra tín hiệu trước khi phát biểu

* Luôn nghĩ về bức tranh toàn cảnh trước khi trình bày ý kiến

* Tránh ngắt lời người khác

3.4. Văn hóa điện thoại trong cuộc họp:   

* Cài đặt điện thoại ở chế độ rung để không ảnh hưởng tới những người xung quanh

* Hạn chế nghe điện thoại trong giờ họp, chỉ nghe điện thoại khi thoả mãn 2 điều kiện:

-Người nghe điện thoại không phải là người đang thuyết trình, đang phát biểu

-Không thuộc đối tượng chính của việc thuyết trình, phát biểu.
*  Trong trường hợp phải nghe điện thoại, người nghe bắt buộc phải ra khỏi phòng họp. Thời gian gián đoạn khỏi cuộc họp tối đa là 5 phút.

3.5. Văn hóa ngồi trong cuộc họp:   

* Trong các buổi họp có đối tác:

+ Lãnh đạo cao nhất của Công ty có mặt trong cuộc họp ngồi vào ghế chủ toạ.

+ Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo

+ Người quan trọng thứ hai của Công ty có mặt trong cuộc họp ngồi phía bên tay phải của lãnh đạo cao nhất

+ Người quan trọng thứ hai của đối tác ngồi phía bên tay phải của đối tác
Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn)

* Trong các buổi họp nội bộ:

+ Lãnh đạo ngồi vào ghế chủ toạ được bố trí ở trung tâm quay mặt ra hướng cửa ra vào

+ Người quan trọng ngay sau lãnh đạo ngồi ở vị trí ngay bên cạnh phía tay phải của lãnh đạo

+ Tiếp đến người quan trọng tiếp ngồi phía tay trái cạnh lãnh đạo

+ Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

3.6. Văn hóa trang phục trong cuộc họp:   

+ Trang phục sạch sẽ, chỉnh tề phù hợp với nội dung cuộc họp

+ Đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ

4. Văn hóa đi công tác

4.1. Văn hóa giờ giấc đi công tác:   

* Luôn có mặt trước khi chuyến đi công tác bắt đầu tổi thiếu 3-5 phút để mọi người trong đoàn công tác nắm được số lượng người có mặt. Hiểu rõ được mục đích của chuyến đi công tác và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến những vấn đề mà đoàn công tác sẽ làm việc.

* Nếu đột xuất không thể tham dự đoàn công tác được vì lý do chính đáng phải báo cáo ngay với Trưởng đoàn hoặc người giữ chức vụ cao nhất trong cơ quan có mặt trong chuyến đi công tác đó.

4.2. Văn hóa ngồi trong ôtô:   

* Người có chức vụ cao nhất ngồi bên phải hàng ghế sau của xe, tiếp đó là người quan trọng thứ 2 ngồi ở vị trí tay trái người lãnh đạo cao nhất. Trường hợp đặc biệt có thể xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh.

* Cán bộ nhân viên hoặc thư ký, phiên dịch viên đi cùng ngồi ghế cùng hàng với lái xe. Cán bộ nhân viên đi cùng (trừ phụ nữ) khi xe dừng, xuống xe trước và mở cửa cho lãnh đạo.

* Lãnh đạo có phu nhân đi cùng thì phu nhân ngồi ở vị trí danh dự, lãnh đạo ngồi bên tay trái phu nhân và khi dừng xe cán bộ đi cùng (trừ phụ nữ) xuống trước mở cửa xe cho phu nhân xuống trước, sau đó lãnh đạo xuống sau.

* Trong chuyến đi công tác, nên ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, có thái độ văn minh, lịch sự tôn trọng mọi người xung quanh.

* Tuyệt đối không hút thuốc lá trong ô tô.

5. Văn hóa ăn uống ( Tham dự tiệc và tổ chức tiệc)

5.1. Văn hóa tham dự tiệc mời:   

+ Tuỳ theo nội dung buổi tiệc được mời để lựa chọn trang phục cho phù hợp đáp ứng được tiêu chí trang phục: lịch sự, trang nhã và thoải mái để tự tin trong giao tiếp.

+ Lựa chọn vị trí ngồi phù hợp và tương xứng với địa vị của các khách mời xung quanh.

+ Tham gia vào bữa tiệc phải ngồi với tư thế đoàng hoàng, tự nhiên tạo nên phong thái tự tin và tự chủ trong mọi hành động của mình.

+ Khi ăn, phải sử dụng dao, thìa, dĩa… tránh không dùng tay bốc trực tiếp vào thức ăn.

+ Thức ăn phải được đặt vào bát riêng rồi mới được ăn. Tuyệt đối không gắp thức ăn trực tiếp đưa vào miệng. Nên ăn nhẹ nhàng và tế nhị, tránh gây tiếng động trong lúc nhai thức ăn.

+ Không gác đũa ngang bát ăn (tránh phong tục tập quán của từng vùng miền) nên gác đũa vào dụng cụ gác đũa. Những động tác: húp canh xì xụp, nhai nhồm nhoàm, gặm và nhè xương bừa bãi, dùng đũa của mình gắp thức ăn cho khách… sẽ tạo ra những hình ảnh thiếu văn hoá gây mất cảm tình, mất tác phong.

* Để nhân viên phục vụ dọn bát, đĩa đã dùng xong. Không tự ý đẩy sang bên cạnh phía khách ngồi hoặc sắp xếp lại bàn tiệc.

* Không ép khách cùng dự tiệc uống quá nhiều các loại đồ uống có men và nồng độ cồn cao, đặc biệt là những vị khách giữ cương vị lãnh đạo cấp trên, những vị khách là đối tác trong công việc, là người nước ngoài,… Bản thân không được uống quá nhiều dẫn đến những hành động làm mất tác phong, tư cách…

* Tránh tình trạng không giao tiếp, chỉ chú tâm vào việc ăn uống. Cần chú ý, quan sát tế nhị bàn tiệc để làm chủ trong mọi tình huống.

* Hoà nhập, nói chuyện vui vẻ, cởi mở và thân thiện trong mọi chủ đề. Tránh việc vừa nhai thức ăn vừa nói gây mất vệ sinh, mất mỹ quan. Không bàn bạc quá sâu vào vấn đề riêng tư, chính trị,… tránh tiết lộ bí mật của cơ quan mình.

* Khi có điện thoại, có việc muốn ra ngoài phải nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Không gây tiếng động khi xê dịch ghế ngồi, không gây chú ý cho người khác.

* Sử dụng khăn ăn nhẹ nhàng và kín đáo khi đã dùng xong bữa. Gấp phần khăn dính thức ăn, son môi… vào phía trong. Khi dùng tăm phải dùng tay còn lại che miệng. Quan sát chung bàn tiệc để không kết thúc quá nhanh hoặc quá chậm so với mọi người.

* Kết thúc bữa tiệc, cần bắt tay chào tạm biệt khách cùng dự và không quên nói lời tạm biệt, cám ơn chủ tiệc.

5.2. Văn hóa mời tiệc:   

* Tuỳ theo số lượng và địa vị của khách mời để lựa chọn vị trí, không gian tổ chức tiệc.

* Trang phục của người mời tiệc phải lịch sự, gọn gàng phù hợp với tính chất buổi tiệc.

* Phải nhanh nhẹn, niềm nở đón khách và mời khách vào vị trí dự tiệc.

* Tuỳ thuộc vào độ lớn nhỏ của bàn tiệc để bố trí số lượng khách vào mỗi bàn tiệc sao cho vị trí khách ngồi thoải mái thuận tiện cho việc dự tiệc. Khoảng cách giữa các vị khách dự tiệc cùng bàn không quá xa hoặc quá gần xấp xỉ khoảng 60 đến 70 cm.

* Người mời tiệc cần ngồi ở vị trí thuận lợi, có thể bao quát được toàn bộ khách mời để chủ động trong việc giao tiếp với khách mời.

* Tham gia vào bữa tiệc phải ngồi với tư thế đoàng hoàng, tự nhiên tạo nên phong thái tự tin và chủ động trong mọi hành động của mình để làm chủ được bữa tiệc.

* Khi ăn, phải sử dụng dao, thìa, dĩa… tránh không dùng tay bốc trực tiếp vào thức ăn. Thức ăn phải được đặt vào bát riêng rồi mới được ăn. Không gắp thức ăn trực tiếp đưa vào miệng. Nên ăn nhẹ nhàng và tế nhị, tránh gây tiếng động trong lúc nhai thức ăn.

* Không gác đũa ngang bát ăn (tránh phong tục tập quán của từng vùng miền) nên gác đũa vào dụng cụ gác đũa. Những động tác: húp canh xì xụp, nhai nhồm nhoàm, gặm và nhè xương bừa bãi, dùng đũa của mình gắp thức ăn cho khách… sẽ tạo ra những hình ảnh thiếu văn hoá gây mất cảm tình, mất tác phong.

* Để nhân viên phục vụ dọn bát, đĩa  đã dùng xong. Không tự ý đẩy sang bên cạnh phía khách ngồi hoặc sắp xếp lại bàn tiệc.

* Không ép khách dự tiệc uống quá nhiều các loại đồ uống có men và nồng độ cồn cao, đặc biệt là những vị khách giữ cương vị lãnh đạo cấp trên, những vị khách là đối tác trong công việc, là người nước ngoài,… Bản thân người mời tiệc không được uống quá nhiều dẫn đến những hành động làm mất tác phong, tư cách…

* Người mời tiệc không được chú tâm vào việc ăn uống. Phải tế nhị, kín đáo quan sát toàn bộ khách dự tiệc để làm chủ trong mọi tình huống. Hoà nhập, nói chuyện vui vẻ, cởi mở và thân thiện trong mọi chủ đề. Tránh việc vừa nhai thức ăn vừa nói gây mất vệ sinh, mất mỹ quan. Không bàn bạc quá sâu vào vấn đề riêng tư, chính trị,… tránh tiết lộ bí mật của cơ quan mình.

* Khi có điện thoại, có việc muốn ra ngoài phải nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Không gây tiếng động khi xê dịch ghế ngồi, không gây chú ý cho người khác.

* Sử dụng khăn ăn nhẹ nhàng và kín đáo khi đã dùng xong bữa. Gấp phần khăn dính thức ăn, son môi… vào phía trong. Khi dùng tăm phải dùng tay còn lại che miệng. Quan sát chung bàn tiệc để chắc chắn người mời tiệc không kết thúc trước khách được mời dự tiệc.

* Kết thúc bữa tiệc, cần bắt tay chào tạm biệt khách dự tiệc và không quên nói lời cám ơn khách đã tới dự. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Theo P1
4815 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Liên kết web
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : phamducnhan
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1639

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Catdien  |  Gioithieu  |  Diennang  |  Tiendien  |  Lienhe  |  Sơ đồ  |  Góp ý  |  DKDV  |  LichGhiChiSo