DỰ ÁN: Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định – Thuộc dự án:Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ – Giai đoạn 1 Vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các trạm biến áp, xử lý các điểm điện áp thấp khu vực Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường để đảm bảo chất lượng điện áp năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường- tỉnh Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các trạm biến áp, xử lý các điểm điện áp thấp khu vực huyện Ý Yên, huyện Trực Ninh để đảm bảo chất lượng điện áp năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Ý Yên, huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các trạm biến áp, xử lý các điểm điện áp thấp khu vực huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy để đảm bảo chất lượng điện áp năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy- tỉnh Nam Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các trạm biến áp, xử lý các điểm điện áp thấp khu vực TP Nam Định, huyện Nghĩa Hưng để đảm bảo chất lượng điện áp năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TP Nam Định, huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Xem thêm…