DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng, TP Nam Định – Tỉnh Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng, TP Xem thêm…

DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh, Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Xem thêm…