Chống quá tải các TBA: Đồng Lạc 1, Đồng Lạc 2, Minh Tiến 2, Minh Tiến 3, Khánh Lão 2, Tân Hòa 2, Bối Hạ, Thiện Vịnh, Quang Trung 2, Quang Trung 5, Quang Trung 8 – huyện Vụ Bản và Nghĩa Châu 3 – huyện Nghĩa Hưng.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Tỉnh Nam Định ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT Xem thêm…

CQT các TBA: Hùng Tiến 3, Giao Long 4, Giao Phong 4 + Giao Lâm 1, Giao Tân 4 + Giao Tân 1 – huyện Giao Thủy và Xuân Tiến 2, Xuân Thọ 3 + Xuân Nghiệp 6, Xuân Tân 5 – huyện Xuân Trường

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Xuân Trường + Giao Thuỷ – tỉnh Xem thêm…