CQT các TBA: Trực Thái 1 + Trực Thái 3, Trực Thắng 1 + Trực Thắng 2, Trực Đạo 2 + Trực Đạo 5, Trực Thuận 3 + Trực Thuận 5, Việt Hùng 2 + Tân Phú 3, Trực Tĩnh 3 + Trực Tĩnh 2, Bắc Trung 1 + Bắc Trung 2 – huyện Trực Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định ĐƠN Xem thêm…

Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 22kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho nhà máy da giầy Golden Vitory Việt Nam Giai đoạn II – xã Nghĩa Minh – huyện Nghĩa Hưng

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định ĐƠN Xem thêm…