DỰ ÁN: CQT các TBA Nam Hải 2, Thống Nhất 1 + 4, Nghĩa Phong 1 + 4 + 5, Liễu Đề 2 + 5, Nông Trường 1 + 5, Nghĩa Thắng 3, Nam Điền 6 + Nông Trường 5 – huyện Nghĩa Hưng

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định ĐƠN Xem thêm…