Công ty Điện lực Nam Định diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn kho vật tư thiết bị điện, nhà xưởng tại khu liên hợp sản xuất của Công ty

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định có rất nhiều công trình trọng yếu, trang thiết bị cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn, đặc biệt là các trạm biến áp 110kV và khu Xem thêm…