Công ty Điện lực Nam Định Kiểm tra công tác đảm bảo cấp điện phục vụ sự kiện Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và cấp điện Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND  ngày 24/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Đinh) Xem thêm…