Chống quá tải các TBA: Đồng Lạc 1, Đồng Lạc 2, Minh Tiến 2, Minh Tiến 3, Khánh Lão 2, Tân Hòa 2, Bối Hạ, Thiện Vịnh, Quang Trung 2, Quang Trung 5, Quang Trung 8 – huyện Vụ Bản và Nghĩa Châu 3 – huyện Nghĩa Hưng.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Hồng Hà
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới 02 nhánh đường dây trung áp 35kV và 07 nhánh đường dây 22kV cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới như sau:

+ Xây dựng mới 0,103km đường dây cáp ngầm 22kV và  2,604km đường dây trên không 22kV.

+ Xây dựng mới 1,405km đường dây trên không 35kV.

– Xây dựng mới 02 trạm biến áp 35/0,4kV và 07 trạm biến áp 22/0,4kV. Công suất máy cụ thể:

+ TBA 400KVA-35/0,4kV: 01 trạm

+ TBA 250KVA-35/0,4kV: 01 trạm

+ TBA 320KVA-22/0,4kV: 01 trạm

+ TBA 250KVA-22/0,4kV: 05 trạm

+ TBA 180KVA-22/0,4kV: 01 trạm

– Xây dựng mới và cải tạo ĐZ 0,4kV với tổng chiều dài là: 9,0km.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,854,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 07/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 09/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại: 0912230297; Email:  thond1972@gmail.com