Công ty Điện lực Nam Định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện năm 2021.

Với mục tiêu hoàn thành khối lượng các dự án đầu tư xây dựng lưới điện được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2021 sớm đưa vào vận hành khai thác sử dụng có hiệu quả, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc biệt là việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của những tháng cuối năm 2021. Các dự án được triển khai được thực hiện tuân thủ nghiêm quy định trong công tác đầu tư xây dựng, công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công công trình, đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu đề ra của từng dự án.

 Trong năm 2021 Công ty Điện lực Nam Định được Tổng Công ty giao triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp với tổng số 53 dự án, đến nay toàn bộ các dự án trên đã và đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại, phần lớn các dự án đã hoàn thành sớm tiến độ đề ra, các trạm biến áp đầu tư mới đã thực hiện đóng điện với 81/81 máy biến áp được đưa vào vận hành; về khối lượng các đường dây trung thế 22kV được cải tạo và xây dựng mới đã thực hiện hoàn thành là 178km, đối với phần đường dây hạ áp xây dựng mới của các dự án có tổng chiều dài là 652km đã xây dựng. Cùng với các dự án trung hạ áp Công ty đã hoàn thành sớm các hạng mục của dự án và đưa vào vận hành nốt 05 trạm biến áp 110kV còn lại, đáp ứng điều khiển xa, như vậy đơn vị đã hoàn thiện sớm việc chuyển đổi 12/12 trạm biến áp 110kV đã đáp ứng điều khiển xa theo kế hoạch được giao trong năm 2021; cùng với đó là hoàn thành dự án lắp đặt 11MVAr tụ bù lưới 110K và 4,8MVAr tụ bù cho lưới trung áp 22kV. Hiện nay đơn vị đang gấp rút triển khai những phần việc cuối cùng để đóng điện đưa vào vận hành đối với 6 dự án mạch vòng, đa chia đa nối và 8 dự án chống quá tải (CQT) còn lại của năm 2021, các dự án này sẽ được kết thúc vào 30/11/2021 đúng yêu cầu tiến độ và kế hoạch đề ra.

Đối với dự án trọng điểm nâng cao hiệu quả lưới điện trung-hạ áp khu vực thành phố Nam Định có tên viết tắt (KFW3), dự án này thuộc nguồn vốn của Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) được khởi công từ tháng 10/2020 với quy mô của dự án được triển khai trên địa bàn 25 phường xã thuộc khu vực thành phố Nam Định, với tổng mức đầu tư 100,4 tỷ đồng; trong đó khối lượng công việc thực hiện gồm xây dựng mới 32 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 9.350kVA; lắp đặt 9 trạm cắt Recloser trên lưới điện trung áp 22kV; xây dựng mới và cải tạo 207km đường dây trung hạ áp bao gồm cả cả đường dây trên không và cáp ngầm. Đến nay toàn bộ dự án đã được bàn giao đưa vào vận hành đảm bảo an toàn kỹ thuật và chất lượng công trình đáp ứng đúng tiến độ của dự án đề ra, đặc biệt đối với dự án này đã đáp ứng việc cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2021 của khu vực thành phố.

  

Hình ảnh các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành khối lượng công việc còn lại của một số dự án chống quá tải trên địa bàn huyện Vụ bản, tỉnh Nam Định.

Với những nỗ lực của của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự phối hợp của các đơn vị thi công, được sự hỗ trợ tạo mọi điều kiện của chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc biệt là việc hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021 được Tổng công ty giao. Cùng với việc hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng của năm 2021, Công ty Điện lực Nam Định cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án lưới điện miền Bắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV như trạm 110kV Trực Đại sẽ phấn đấu đóng điện vào tháng 12/2021.

Việc triển khai và hoàn thành sớm các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển của các phụ tải trên địa bàn tỉnh Nam Định, đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt là đáp ứng kịp thời việc cung ứng điện cho dịp Lễ, Tết cũng như đảm bảo cung ứng điện cho cao điểm nắng nóng mùa hè tới của năm 2022, đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đầu tư xây dựng được Tổng công ty Điện lực miền Bắc Giao, góp phần hoàn thành trung vào nhiệm vụ SXKD của đơn vị và của Tổng công ty.

   Trung Kiên & Văn Hùng – PC Nam Định.