Công ty Điện lực Nam Định đối thoại định kỳ với người lao động với chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày 05/4/2022 Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban giám đốc Công ty và người lao động với chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, Hội nghị đối thoại được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến các Điện lực, Đội sửa chữa Hotline và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế ( QLVH LĐCT).

ảnh bài viết

                    Ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại
giữa Ban giám đốc Công ty với người lao động

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty đánh giá cao ý nghĩa của buổi đối thoại định kỳ, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo Công ty với người lao động, giúp kịp thời phản ánh và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chinh đáng, mong muốn làm việc tốt hơn của người lao động để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, an toàn trong lao động, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để buổi đối thoại đạt được hiệu quả cao và thiết thực, ông Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty đề nghị các đơn vị thảo luận, trao đổi với tinh thần cởi mở, thẳng thắn về chế độ, chính sách của nhà nước trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) liên quan đến người lao động trong toàn Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đã tập trung thảo luận, trao đổi trọng tâm về các quy định trong công tác ATVSLĐ; Về công tác đào tạo, bồi huấn, sát hạch, huấn luyện; Công tác thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo Quy trình An toàn điện; Công tác trang bị phương tiện, công cụ, dụng cụ làm việc, trang bị BHLĐ; Công tác quản lý, hoạt động của mạng lưới ATVSV; Công tác phối hợp kiểm tra giám sát an toàn lao động tại hiện trường và trên phần mềm kiểm soát an toàn lao động (ECP); Về chế độ chính sách; Môi trường làm việc và áp lực về lao động. Buổi đối thoại cũng là điều kiện để Ban Lãnh  và các phòng ban chức năng được lắng nghe những ý kiến phát biểu về tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động được làm việc trong môi trường tốt nhất để người lao động cống hiến và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ảnh bài viết 1

Ông Phạm Thanh Lịch – Chủ tịch Công đoàn Công ty thảo luận, trao đổi
và phúc đáp ý kiến, kiến nghị của người lao động

Cũng tại buổi đối thoại, Hội nghị đã thu nhận được 17 ý kiến, kiến nghị của người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Sau thời gian làm việc tích cực, với sự thẳng thắn và chia sẻ, Lãnh đạo Công ty đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp về công tác AT-VSLĐ, các vướng mắc trong công việc, các vấn đề về chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của EVN, EVNNPC và của Công ty.

Đối thoại NLĐ P11

Hình ảnh một  nhóm công tác đang triển khai phổ biến nội dung công tác an toàn trước khi làm việc trên địa bàn huyên Ý Yên, Nam Định

Phát biểu bế mạc hội nghị  Giám đốc Công ty hoan nghênh và biểu dương các đơn vị, các cá nhân với tinh thần xây dựng đã tích cực thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến đến Lãnh đạo Công ty, Công đoàn và các phòng ban chuyên môn Công ty để cùng lắng nghe, bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, quy định của nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đề xuất những giải pháp để áp dụng trong thực tiễn, nhằm ngăn chặn tai nạn – nói không với tai nạn lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD được giao./.

Lê Vũ Tiến – Phòng An toàn, PC Nam Định