Công ty Điện lực Nam Định đơn vị tiêu biểu với phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại địa phương

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được lãnh đạo Công ty Điện lực Nam Định đặc biệt chú trọng, trong đó công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), tài sản Nhà nước cũng như của cá nhân, của khách hàng đến giao dịch được bảo đảm tốt. Công ty luôn xác định công tác tuyên truyền là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng phong trào, ngoài việc tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, đăng trên trang Website, khẩu hiệu, pano, áp phích, Công ty còn xây dựng các quy định đảm bảo ANTT vào các bộ nội quy, quy chế của cơ quan để áp dụng thực hiện.

anh bai viet 1

CBCNV Công ty phối hợp lực lượng Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác ANTT, PCCC tại các TBA 110kV và hệ thống lưới điện trên địa bàn Tỉnh

 Năm 2022 Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Xây dựng hệ thống cảnh báo chống trộm, bảo đảm an ninh, an toàn trạm biến áp điện lực”, thực hiện lắp đặt thiết bị cảnh báo tại một số trạm biến áp (TBA) phân phối của Điện lực thành phố Nam Định và Điện lực Vụ Bản nhằm phòng ngừa tội phạm cắt cáp trung tính của máy biến áp. Tổ chức rà soát, củng cố và đánh giá hiệu quả mô hình phong trào đã xây dựng, thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Ba an toàn” về ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” gồm các nội dung: an toàn về người, an toàn về tài sản và an toàn hệ thống lưới điện. Phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc truyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chống trộm cắp vật tư thiết bị trên lưới điện…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Công ty Điện lực Nam Định đã vinh dự được UBND tỉnh Nam Định ghi nhận, biểu dương là một trong 10 đơn vị tiêu biểu trong tỉnh được Bộ Công an trao tặng Bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

anh bai viet 2

 Ông Trần Mạnh Sỹ- Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định nhận Bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2022

 Thực hiện tăng cường phối hợp chặt chẽ trên địa bàn các xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống cháy nổ, tuần tra kiểm soát ở các địa bàn có đường điện đi qua trong các dịp lễ tết, các đợt sinh hoạt chính trị để chủ động phát hiện các hành vi xâm hại đến công trình điện đảm bảo cho việc vận hành lưới điện an toàn đã mang lại hiệu quả cao. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác các đối tượng có hoạt động xâm hại đến công trình điện ở địa phương và ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn bảo vệ lưới điện.

Ngoài ra, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Công ty Điện lực Nam Định, các Điện lực trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn lưới điện, phòng chống cháy nổ trên địa bàn có hệ thống lưới điện đi qua và các vị trí đặt trạm điện. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời giải quyết các vụ việc khi có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xâm hại đến tài sản của ngành điện. Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao./.

Ngọc Vận- PC Nam Định