Công ty Điện lực Nam Định nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, ngăn chặn tai nạn – nói không với tai nạn lao động

Với mục tiêu đưa công tác an toàn trong lao động sản xuất trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác của mọi CBCNV, thực sự trở thành văn hoá ứng xử trong lao động sản xuất. Lãnh đạo Công ty Điện lực Nam Định luôn xem văn hóa an toàn lao động là một bộ phận không thể tách rời cùng sự phát triển của Công ty. Chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, bồi huấn, huấn luyện và triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khoẻ cho người lao động.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Công ty Điện lực Nam Định và các đơn vị trực thuộc tổ chức lễ phát động, tuyên truyền phổ biến để đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong năm 2022 với chủ đề: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Buổi lễ phát động được tổ chức tại trụ sở Công ty và cầu truyền hình trực tiếp tới các Điện lực và Đội sửa chữa Hotline, Đội QLVHLĐCT.

ảnh bài viết 2

Ông Đỗ Văn Thiện, Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban chỉ đạo VHAT phát động đẩy mạnh xây dựng VHAT năm 2022

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Thiện – Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo văn hóa an toàn Công ty nhấn mạnh: Để xây dựng nên một nền văn hóa an toàn, các đơn vị cần phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng nên văn hóa an toàn của mỗi cá nhân, đơn vị trong toàn Công ty, phải luôn xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ, gắn trách nhiệm của các đơn vị trong công tác an toàn lao động, đặt công tác an toàn lên hàng đầu, là ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác ATVSLĐ, mỗi đơn vị phải đề cao trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên môi trường lao động an toàn, lành mạnh, ngăn ngừa tai nạn lao động nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, tuân thủ và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp an toàn trong lao động, nâng cao ý thức chấp hành một cách tự giác của người lao động, góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, nâng cao năng suất lao động.

ảnh bài viết 3

Tập thể lãnh đạo, CBCNV thực hiện tuyên thệ, quyết tâm thực hiện văn hóa an toàn lao động và đảm bảo an toàn trong lao động năm 2022

Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hóa đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh. Mọi người phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong AT-VSLĐ, đồng thời cam kết thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, cho đồng nghiệp và đơn vị; lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu; xây dựng hình ảnh người công nhân ngành điện thân thiện trong cộng đồng và xã hội.

  ảnh 2
CBCNV Điện lực Nghĩa Hưng thực hiện đọc lời thề và tuyên thệ VHATLĐ

Tại buổi lễ phát động tập thể CBCNV trong toàn Công ty đã được nghe phổ biến các nội dung về văn hóa an toàn lao động, phương pháp nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tai nạn để đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; Chương trình, kế hoạch triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động. Cũng tại buổi lễ phát động, lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đã đọc lời thề và tuyên thệ thực hiện văn hóa an toàn trong lao động.

An toàn lao động có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ người lao động, là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Nam Định quyết tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, Ngăn chặn tai nạn – nói không với tai nạn lao động, xây dựng văn hóa an toàn lành mạnh, bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động, tăng năng suất lao động, xây dựng Công ty Điện lực Nam Định ngày một phát triển, vững mạnh.

Lê Vũ Tiến – Phòng An toàn, PC Nam Định