Công ty Điện lực Nam Định phấn đấu đạt tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên 50% năm 2019

Tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD – Tài chính – ĐTXD tại Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) do ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên, một số lãnh đạo và chuyên viên các Ban chuyên môn Tổng công ty. Công ty Điện lực Nam Định cho biết hiện nay đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tính đến hết 31/10/2019, đạt 24,91%, thấp hơn kế hoạch Tổng công ty giao là 19,99 %. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm sẽ có khoảng 220.000 khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt và tăng tỷ lệ dự kiến đạt 52,34 % (Kế hoạch là 47,8%).

Đây là điểm sáng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Công ty được lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận. 10 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt 2.099,1 triệu kWh, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Công ty đã tiếp nhận 61 khách hàng trung áp, chỉ tiêu tiếp cận điện năng đạt 5,79 ngày/khách hàng. Đồng thời, công ty cũng đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với 75 khách hàng, công suất điều chỉnh đạt 30,5MW. Hiện nay, trên địa bàn đã hoàn thành đóng điện 19/34 công trình, dự án lưới điện góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Với tổng số lao động hiện nay toàn Công ty là 1.164 người, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng đặc biệt được chú trọng nâng cao, cơ bản đáp ứng sự phát triển của Công ty trong thời gian tới, phù hợp với lộ trình sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPC giai đoạn 2018 – 2020. Đã có 42 lớp đào tạo ngắn hạn cho 5.133 lượt cán bộ công nhân viên tham gia đào tạo huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ. Công ty đã phối hợp cùng Trường cao đẳng nghề Điện lực miền Bắc tổ chức đào tạo sát hạch nghề và nâng bậc công nhân cho 670 người. Việc sáp nhập các Điện lực cũng được thực hiện đúng thời gian và đảm bảo theo đề án của Tổng công ty: sáp nhập Điện lực thành phố Nam Định và Điện lực Mỹ Lộc thành Điện lực thành phố Nam Định từ ngày 31/7/2019, hoạt động ổn định và có hiệu quả ngay sau sáp nhập.

Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc biểu dương những nỗ lực của CBCNV PC Nam Định đã phấn đấu, nỗ lực trong việc cấp điện ổn định để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, các sự kiện văn hóa chính trị trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đặc biệt đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đang có chuyển biến tích cực.

Với những thực trạng còn tồn tại của Công ty hiện nay, Ô Thái yêu cầu PC Nam Định cần nghiên cứu thực hiện việc thành lập đội chuyên trách quản lý các đz và trạm tại các điện lực nhằm tiếp tục giảm thiểu các sự cố trên lưới, đảm bảo sự tin cậy cung cấp điện. Đối với chỉ số tổn thất điện năng do hệ thống lưới điện hạ thế đã cũ, xuống cấp và phần lớn khách hàng của PC là sử dụng điện sinh hoạt (78%) nên còn khá cao, Công ty cần có các nhóm giải pháp cụ thể và quyết liệt để cải thiện chỉ số; đẩy mạnh thực hiện 5S lưới điện; đẩy nhanh việc hoàn thành đóng điện các dự án trước năm 2020 và hỗ trợ các ban QLDA thực hiện các dự án 110kV đi qua địa bàn; không để xảy ra tai nạn lao động do cả chủ quan và khách quan; chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao và cơ sở hạ tầng tốt để thực hiện công tác số hóa và chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty cũng yêu cầu PC Nam Định tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo; quyết liệt hơn nữa trong công tác giảm tổn thất điện năng. Duy trì và phấn đấu đột phá trên nền tảng đang có để công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng đạt được nhiều thành quả, đáp ứng niềm tin của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Công ty Điện lực Nam Định cũng cam kết cố gắng thực hiện các chỉ tiêu nêu trên. Đối với những khó khăn trước mắt như nguồn điện, các chỉ tiêu về giá bán, tổn thất, lợi nhuận…Công ty đề nghị Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện toàn diện đặc biệt trong việc triển khai đầu tư các dự án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và đz 110kV…

Theo Kim Ngân & Mai Dũng – Ban TT.NPC