Công ty Điện lực Nam Định phát động đẩy mạnh thực hiện văn hoá an toàn lao động năm 2021.

Nhằm thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động về điện, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn tai nạn lao động rủi ro đối với cán bộ công nhân viên (CBCNV), đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân, tạo hiệu quả bền vững, lâu dài cho công tác an toàn lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ngày 05/4/2021 Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021 chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động – tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động chương trình được tổ chức tập trung tại trụ sở Công ty và truyền hình trực tiếp đến các vị cấp 4 và đội quản lý vận hành cao thế cùng tham gia và cùng hưởng ứng thực hiện tuyên thệ thực hiện tốt an toàn lao động.

Với mục đích nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, nâng cao ý thức chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động, góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, nâng cao năng suất lao động. Tạo ra môi trường lao động tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, vui tươi, phấn khởi cho người lao động an tâm sản xuất, cuộc sống vật chất ổn định. Văn hóa an toàn lao động cho người lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; chủ động thực hiện tích cực các quy định của pháp luật, các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

  

Đồng chí Đỗ Văn Thiện, Phó giám đốc – Trưởng ban chỉ đạo VHAT phát động đẩy mạnh xây dựng VHAT năm 2021

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đỗ Văn Thiện – Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo văn hóa an toàn (VHAT) Công ty nhấn mạnh. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty Điện lực Nam Định năm 2021 với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV toàn đơn vị về công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động, tăng cường công tác quản lý, chủ động trong hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; Nâng cao năng lực thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị trong toàn Công ty; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về an toàn lao động, phòng chống thiên tai, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong công tác an toàn lao động.

Đồng thời, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo VHAT Công ty cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp xây dựng văn hóa an toàn lao động: Nhóm giải pháp trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), nhóm các giải pháp trong công tác huấn luyện đào tạo, nhóm các giải pháp trong công tác tuyên truyền giáo dục. Đặc biệt chú trọng việc tổ chức huấn luyện CBCNV nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp phòng tránh, tạo thành thói quen cho người lao động luôn luôn nghĩ về an toàn trước khi làm công việc. Phổ biến các biện pháp an toàn cho từng công việc để người lao động thành thạo biện pháp an toàn cho từng công việc, biết nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp phòng tránh với từng công việc đó. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động từ đó phát huy các mặt tích cực, khắc phục các mặt còn tồn tại hạn chế.

Đồng chí Vũ Dũng Tiến, Chủ tịch Công đoàn – Phó trưởng ban chỉ đạo VHAT Công ty cùng toàn CBCNV thực hiện đọc lời thề và tuyên thệ VHATLĐ (Ảnh: Văn Hùng)

Cũng tại Buổi lễ phát động đồng chí Vũ Dũng Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng ban chỉ đạo VHAT Công ty nhấn mạnh An toàn lao động có vị trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ người lao động, xác định người lao động là tài sản quý giá nhất – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, xây dựng văn hoá an toàn trong lao động hay văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chính là xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử trong quá trình lao động sản xuất nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Do đó sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống, các tổ chức đoàn thể, từ người lãnh đạo đến từng người lao động tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn trong sản xuất, đấu tranh ngăn chặn với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

Tập thể lãnh đạo, CBCNV thực hiện tuyên thệ và quyết tâm thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2021 (Ảnh: Văn Hùng)

Tại lễ phát động, lãnh đạo Công ty Điện lực Nam Định cùng toàn thể cán bộ chủ chốt các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và người lao động trong toàn Công ty đã thể hiện sự quyết tâm cao, chung sức, chung lòng thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động trong toàn Công ty, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật về an toàn lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

                                                      Văn Hiển, Lê Vũ Tiến – PC Nam Định