Công ty Điện lực Nam Định thông báo về việc “Áp dụng mẫu hóa đơn tiền điện mới từ 01-3-2020”

Công ty Điện lực Nam Định xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, bắt đầu từ 1/3/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới bao gồm 3 loại: hóa đơn tiền điện cho mục đích sình hoạt, ngoài sinh hoạt và hóa đơn tiền công suất phản kháng.

Mẫu hóa đơn điện tử mới không có bất kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay thông tin của khách hàng, mà tập trung thay đổi bố cục trình bày và điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem tới cho khách hàng sự minh bạch, đơn giản, dễ hiểu hơn, dễ kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng, áp dụng mã QR Code thuận tiện trong thanh toán phi tiền mặt.

Như vậy, Công ty Điện lực Nam Định xin thông báo đến Quý khách được biết để sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quý khách hàng. Để biết thêm các thông tin chi tiết về mẫu hóa đơn điện tử mới, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 hoặc truy cập Website của Công ty Điện lực Nam Định tại địa chỉ http://pcnamdinh.npc.com.vn .

Công ty Điện lực Nam Định xin trân trọng kính báo!

Theo baonamdinh.com.vn