Công ty Điện lực Nam Định Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2019