Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021.

Ngày 26/3/2021, tại Công ty Điện lực Nam Định đã diễn ra thành  công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021, do điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, mà số lượng thành phần đại biểu của các đơn vị rất đông gồm 200 đại biểu là những đại biểu được bầu tại hội nghị người lao động của các đơn vị, do đó ban tổ chức đã quyết định tổ chức đầy đủ các nội dung của Hội nghị nhưng các Đại biểu được tham dự bằng hai hình thức đó là tập trung một phần và trực tuyến qua 10 điểm cầu truyền hình của các đơn vị đảm bảo đúng quy định theo Quy chế dân chủ. Hội nghị người lao động năm 2021 của Công ty Điện lực Nam Định nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2020, triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, và các giải pháp trong hoạt động SXKD của năm 2021.

Khai mạc Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Điện lực Nam Định năm 2021

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020: Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo những nét chính thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và độ hài lòng khách hàng được cải thiện rõ rệt. Kết quả công tác kinh doanh: Thương phẩm đạt 2.629,74 triệu kWh, tăng trưởng đạt 5,91% và đạt 100,07% kế hoạch giao của Tổng Công ty. Nguyên nhân, thương phẩm chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 trên mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là sản xuất và kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng trầm trọng; Giá bán điện bình quân đạt 1.773,26%, thấp hơn 27,01 đồng so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 0,5 đồng so với kế hoạch của Tổng Công ty. Trong năm 2020 đã thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Công ty đã hỗ trợ 166,9 tỷ đồng trong 2 đợt làm giảm 64,2 đồng cả năm 2020.

Về Công tác quản lý kỹ thuật vận hành, trong năm 2020 Công ty tập chung củng cố, sửa chữa lưới điện 110kV được kết hợp bằng nhiều nguồn vốn như Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên…, cơ bản đã giải quyết được các tồn tại, nguy cơ đe dọa sự cố như thay thế các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, nguồn 1 chiều, rơle bảo vệ cũ, lạc hậu kỹ thuật; nâng công suất máy biến áp, cải tạo nâng cấp đường dây 110 kV để chống quá tải; thu dọn mặt bằng, sửa chữa hệ thống mương cáp tại các trạm 110kV. Do đó sự cố lưới điện 110 kV năm 2020 giảm nhiều so với năm 2018, 2019 (so với năm 2019 giảm 6 vụ (giảm 65%), so với năm 2018 giảm 11 vụ (giảm 85%), và Công ty là đơn vị có số vụ sự cố 110kV ít nhất trong Tổng Công ty.

Cũng tại diễn đàn của Hội nghị, Ban chấp hành Công Đoàn Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại tại doanh nghiệp.

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021 của Công ty Điện lực Nam Định đã thành công tốt đẹp với sự tập trung và ý chí quyết tâm của tập thể CBCNV và  người lao động trong Công ty, đây là sự kiện được thường niên được tổ chức hàng năm, nhằm đánh giá quá trình hoạt động SXKD của đơn vị và cùng nhau thảo luận đưa ra các định hướng, những giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2021, đồng thời đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, đảm bảo quyền lợi, các chế độ chính sách cho người lao động trong Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021 của Công ty Điện lực Nam Định:

  

Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty Phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

    

Văn Hùng – PC Nam Định