Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Trong không khí mừng Đảng, Mừng xuân mới Kỷ Hợi năm 2019, sáng ngày 18/2/2019 tại hội trường trụ sở, Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và Đ/c Vũ Dũng Tiến Chủ tịch Công đoàn Công ty, tham dự Hội nghị có 154 Đại biểu đại diện cho 1224 CBCNV và người lao động đến từ 27 đơn vị trực thuộc Công ty.

Ảnh: Đc Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị người lao động Công ty Điện lực Nam Định năm 2019.

Hội nghị được nghe Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018 và phương hướng triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 của Công ty; Báo cáo của BCH Công đoàn về tình hình tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị. Cũng tại diễn đàn của Hội nghị Đ/c Đoàn Quốc Kiên – PGĐ thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty tổng hợp và giải đáp các ý kiến của Người lao động về đời sống, việc làm và các lĩnh vực trong hoạt động SXKD của đơn vị.

Với mục tiêu chung trong năm 2019 Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đó là:

* Cung cấp điện an toàn, ổn định hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch EVNNPC giao, đảm bảo cấp điện đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định.

* Nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động; tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đảm bảo đời sống, việc làm và tăng thu nhập bình quân cho người lao động.

* Triển khai các dự án công trình đầu tư, sửa chữa lớn đúng tiến độ và làm tốt công tác đấu thầu(nhất là các gói thầu xây lắp), mua sắm vật tư thiết bị bằng nhiều nguồn vốn;

* Đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng hướng tới các giá trị với tư tưởng “Khách hàng là trung tâm” dựa trên 3 trụ cột then chốt là Con người – Quy Trình – Công nghệ và một nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc của EVNNPC. Giám sát chặt chẽ về việc phát triển mới chăm sóc tốt khách hàng lớn.

* Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Nâng cấp thiết bị phần cứng và phát huy các sáng kiến về phần mềm(ứng dụng để phục vụ sản xuất và quản lý trong kỷ nguyên 4.0)

* Về công tác quản trị, VHDN: cần phải đi vào thực chất và có bản sắc riêng.

Hội nghị cũng đã thông qua một số chỉ tiêu SXKD chính của năm 2019 đó là:

– Điện thương phẩm: 2.480 Tr.kWh, tăng trưởng 11,67% so với năm 2018.

– Tỷ lệ tổn thất điện năng: ≤ 7,20%, giảm 0,32% so với năm 2018.

– Chỉ số tiếp cận điện năng: Dưới 7 ngày.

– Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2019: MAFI ≤ 0,95 lần; SAIDI ≤ 663,54 phút; SAIFI ≤ 9,31 lần.

Tại Hội nghị Giám đốc Công ty và Ban thường vụ Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể CNVC – người lao động trong Công ty thực hiện tốt các Quy chế, quy định đã ban hành, Thoả ước lao động tập thể đã ký kết, đồng thời phát huy khối đoàn kết thống nhất, tinh thần sáng tạo, tranh thủ những điều kiện thuận lợi, chủ động vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu với tinh thần cao nhất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị người  lao động PC Nam Định năm 2019: 

 

Thanh Tùng – PC Nam Định