Công ty Điện lực Nam Định tổ chức huấn luyện PCCC và kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn.

Với mục tiêu: Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả

Thực hiện tốt Luật phòng cháy chữa cháy, trong những năm vừa qua Công ty Điện lực Nam Định đã luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật PCCC, phát động CBCNV luôn có ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra; thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Với nhiều giải pháp đồng bộ như ban hành nội quy, tăng cường các trang bị dụng cụ PCCC, lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy tự động. Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. Kết hợp cùng với huấn luyện Quy trình an toàn điện định kỳ hàng năm, Công ty đã huấn luyện về công tác PCCC tới từng CBCNV trong toàn Công ty.

Đặc biệt ngày 30+31/3/2018 Công ty đã phối hợp với phòng cảnh sát PCCC – Công an tỉnh mở lớp huấn luyện kiến thức PCCC và thực hành kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho CBCNV khối phòng ban và Đội xung kích PCCC Công ty nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào PCCC của lực lượng tại chỗ.

        Qua buổi huấn luyện lý thuyết, thực hành đã trao dồi kiến thức PCCC và thực hành kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho CBCNV và đánh giá tốt công tác điều hành trong công tác PCCC; Công tác tổ chức, công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng thường trực sẵn sàng trong việc xử lý tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. Đặc biệt CBCNV đã ý thức hơn và quan tâm đúng mức tới công tác phòng cháy chữa cháy, thấy được trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc chấp hành và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là thiết thực góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh buổi huấn luyện

  

Phòng An Toàn – Công ty Điện lực Nam Định