Công ty Điện lực Nam Định tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2019)

        Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật năm 2019 của Công ty Điện lực Nam Định và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2019). Ngày 30/10/2019, Công ty Điện lực Nam Định tổ chức lớp tập huấn Phổ biến kiến thức Pháp Luật năm 2019 với mục đích bổ sung, cập nhật những kiến thức cơ bản của Pháp luật và các quy chế Quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

        Tham gia giảng dạy lớp tập huấn phổ biến kiến thức Pháp luật có Ông Nguyễn Quang Thành – Trưởng Ban pháp chế – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Tiến sỹ Lê Thị Giang – Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội và một số chuyên viên của ban pháp chế Tổng Công ty. Thành phần tham dự lớp tập huấn gồm các Đ/c Lãnh đạo các phòng ban Công ty và toàn thể chuyên viên các phòng ban khối cơ quan Công ty.

        Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe các giảng viên truyền đạt những kiến thức về pháp luật, những kỹ năng và kinh nghiệm thực tế từ các đơn vị với các chuyên đề như: Tổ chức hoạt động pháp chế trong EVN, EVNNPC; Hướng dẫn quy trình ký hợp đồng trực tiếp và mua sắm trực tiếp theo quy định tại Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng vốn SXKD; Công tác xây dựng, ban hành quy chế quản lý nội bộ có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quy chế về Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Những điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự liên quan trực tiếp đến hoạt động của các Công ty Điện lực và Pháp luật dân sự và luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động Điện lực.

Ảnh: Khai mạc lớp tập huấn phổ biến kiến thức Pháp Luật năm 2019 tại Công ty Điện lực Nam Định.

        Qua lớp phổ biến kiến thức pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, các học viên là CBCNV của Công ty Điện lực Nam Định có được những kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình; có định hướng để tiếp cận, hiểu đúng và vận dụng chính xác các quy định của pháp luật vào tình huống cụ thể.

        Bên cạnh đó, các giảng viên đã giải đáp tất cả những ý kiến hỏi – đáp, tình huống trong thực tế SXKD của đơn vị, đưa ra những hướng giải quyết cho những vấn đề khó khăn, vướng mắc hay gặp trong thực tiễn có liên quan đến các quy định của pháp luật.

Ảnh: Đại biểu và các học viên là CBCNV Công ty Điện lực Nam Định tham dự khóa tập huấn phổ biến kiến thức Pháp Luật năm 2019.

        Chương trình tập huấn cũng là cơ hội để CBCNV của Công ty Điện lực Nam Định và giảng viên có những khoảng thời gian thoải mái trao đổi thẳng thắn về những kiến thức pháp luật mà mình đã có và những kiến thức mới tiếp thu được từ giảng viên để cùng nhau đưa ra được những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
Kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Công ty Điện lực Nam Định thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên và người lao động đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm, kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước.

        Trong các năm tiếp theo Công ty Điện lực Nam Định sẽ phát huy hơn nữa vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của tổ chức pháp chế với chức năng chuyển tải kiến thức pháp luật vào đời sống doanh nghiệp, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống gắn thực thi pháp luật với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý an toàn cho đơn vị phát triển ngày càng bền vững.

Theo Ngọc Vận – Công ty Điện lực Nam Định