CQT các TBA: Bảo Long 1, Sùng Hàn 2, Mỹ Thịnh 1 – huyện Mỹ Lộc và Gôi 2, Khánh Lão 2, Thị Thôn, Duy Tân 2, Hào Kiệt 2 – huyện Vụ Bản

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Vụ Bản- tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng ASEAN Viet Nam
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Việt Hàn
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây trên không 22kV với chiều dài 3.917m.

– Xây dựng mới 2 Trạm biến áp công suất 250kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới 5 Trạm biến áp công suất 250kVA – 35/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế với chiều dài 6.005m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  10,928,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com