CQT các TBA: Hải Thanh 1, Thống Nhất 2, Hải Tây 1, Hải Quang 2, Hải Cường 1, Hải Trung 7, Hải Phương 3 – huyện Hải Hậu

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty CP tư vấn và xây dựng Trần Hoàng và Công ty CP S-POWER
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty Cổ phần Đức Hà
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài 5.201m.

– Xây dựng mới 7 TBA gồm : 04 TBA 320kVA – 22/0,4kV + 03 TBA 400kVA 22/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế trên không với chiều dài 11.459m

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  11,800,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com