CQT các TBA: Hùng Tiến 3, Giao Long 4, Giao Phong 4 + Giao Lâm 1, Giao Tân 4 + Giao Tân 1 – huyện Giao Thủy và Xuân Tiến 2, Xuân Thọ 3 + Xuân Nghiệp 6, Xuân Tân 5 – huyện Xuân Trường

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Xuân Trường

+ Giao Thuỷ – tỉnh Nam Định

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng ASEAN Viet Nam
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài 3.102m.

– Xây dựng mới 7 TBA gồm : 04 TBA 250kVA – 22/0,4kV + 03 TBA 320kVA 22/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế trên không với chiều dài 6.353m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  9,807,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lê Đức Thịnh
Số điện thoại: 0912037966; Email:  thinhpcnamdinh@gmail.com