CQT các TBA: Nam Điền 6, Nam Cường 5, Nam Dương 1, Nam Cường 3, Nam Cường 1, Nam Hồng 1 + Nam Hoa 1, Nam Giang 7 – huyện Nam Trực

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng ASEAN Viet Nam
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP công ty CP xây lắp Đức Nguyên
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây trên không 22kV với chiều dài 2212m.

– Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV với chiều dài 554m.

– Xây dựng mới 1 Trạm biến áp công suất 250kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới 4 Trạm biến áp công suất 320kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới 2 Trạm biến áp công suất 400kVA – 22/0,4kV

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế với chiều dài 5842m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  10,800,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com