CQT các TBA: Treo Giải Phóng, Tái định cư Lộc Hòa, Nam Vân 6, Tỉnh Đội 1 + Tỉnh Đội 2 – TP Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty CP tư vấn và xây dựng Trần Hoàng và Công ty CP S-POWER
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam phú
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài 1.050m.

– Xây dựng mới 4 TBA 400kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế với chiều dài 5.477m, gồm: 1.941m ĐZ hạ thế cáp ngầm và 3.536m ĐZ hạ thế trên không.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  11,100,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com