CQT các TBA: Trực Thái 1 + Trực Thái 3, Trực Thắng 1 + Trực Thắng 2, Trực Đạo 2 + Trực Đạo 5, Trực Thuận 3 + Trực Thuận 5, Việt Hùng 2 + Tân Phú 3, Trực Tĩnh 3 + Trực Tĩnh 2, Bắc Trung 1 + Bắc Trung 2 – huyện Trực Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty CP tư vấn và xây dựng Trần Hoàng và Công ty CP S-POWER
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Liên danh Công ty cổ phần xây lắp điện và công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp HTH
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây trên không 22kV với chiều dài 3344m.

– Xây dựng mới 7 Trạm biến áp công suất 320kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế với chiều dài 12.467m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  12,400,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Số điện thoại:0912429188; Email: anhtuan68dl@gmail.com