Cty Điện lực Nam Định tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn của người dân