Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Ngày 22/04/2022, tại Nam Định, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành (BCH) và thông qua nghị quyết của Đại hội.

                   giam doc
Ông Trần Mạnh Sỹ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định; Bà Nguyễn Thị Hường – UVBCH tỉnh Đoàn, Bí thư đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đến dự và chúc mừng Đại hội còn có Ban Giám đốc Công ty, đại diện Công đoàn Công ty, Hội Cựu chiến binh Công ty, Ban nữ công Công ty và các đồng chí Đoàn viên đại diện cho 12 Chi đoàn trực thuộc tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Nam Định đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình công tác trọng tâm của Đoàn đạt kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, khẳng định được vị trí, vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển của Công ty. Hoạt động Đoàn của Công ty luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

cqcty

Các Chi đoàn trực thuộc tham gia tham luận tại Đại hội

Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nam Định cũng đã đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên  nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu: “Tuổi  trẻ Công ty Điện lực Nam Định: Tiên phong – Đoàn kết – Thích ứng – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển”. Tập trung vào những nhiệm vụ, công tác trọng tâm: Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng Công ty phát triển và xây dựng tỉnh Nam Định văn minh giàu đẹp. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, truyền thống văn hoá và xây dựng hoài bão ước mơ cho tuổi trẻ. Tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên. Chăm lo tốt đến quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ.

 doan khoi
Bà Nguyễn Thị Hường – Bí thư đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, Lãnh đạo cấp ủy, Đoàn khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đoàn thanh niên Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có ý kiến chỉ đạo bổ sung thêm một số nội dung vào báo cáo chính trị và các mục tiêu đưa vào Nghị quyết Đại hội. Nhấn mạnh tập trung các hoạt động Đoàn hướng tới lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa của đơn vị, các hoạt động gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và hướng tới cộng đồng.

Đoàn Thanh niên PC Nam Định