Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định hiện có 24 chi bộ trực thuộc hoạt động trải rộng trên địa bàn toàn Tỉnh bao gồm các huyện thành phố, với tổng số 519 đảng viên trên 1.185 cán bộ công nhân viên trong Công ty.

1. TK Đảng 2022

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Uỷ viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Trong năm qua công tác xây dựng tổ chức đảng của Đảng ủy Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Căn cứ các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Đảng ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đổi mới bằng hình thức trực tuyến đảm bảo sự thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 95-100% kịp thời xây dựng các kế hoạch, các chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao của Công ty; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống lưới điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt trong năm đã cấp điện phục vụ cho Đại hội thể thao Đông Nam Á- Seagames 31 ổn định liên tục. Chủ động chỉ đạo tổ chức chuyên môn triển khai kịp thời công tác cung ứng điện và đầu tư xây dựng, mở rộng lưới điện để phục vụ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Với phương châm “Điện đi trước một bước để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng bộ Công ty trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 tiếp tục bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung triển thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững an toàn lao động; Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ cho SXKD, phát triển kinh tế; chính trị – xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là dịp Lễ, Tết Nguyên đán; Sẵn sàng phương án cấp điện trong mùa nắng nóng cao điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản được giao trong năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng 5 tập thể chi bộ, 99 cá nhân đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm  2022.

2. TK Đảng 2022

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy tặng hoa khen thưởng các tập thể chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định tặng Giấy khen là tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

3. TK Đảng 2022 Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh Tặng giấy khen cho Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2022. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên, Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh./.

Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định