Điện lực Nghĩa Hưng tổ chức bồi huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đánh giá độ hài lòng khách hàng năm 2021.

Nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh điện năng và chăm sóc khách hang năm 2021, Điện lực Nghĩa Hưng triển khai tổ chức bồi huấn công tác kinh doanh và dịch vụ khách hang (KD&DVKH), đánh giá độ hài lòng khách hàng.

Phòng Kinh doanh đơn vị đã trực tiếp trao đổi, phổ biến những điểm mới và những thay đổi về nội dung Quy trình Kinh doanh, Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Quy định chăm sóc và đánh giá sự hài lòng khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc…,

Ảnh: Hội nghị tập huấn triển khai nâng cao nghiệp vụ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ảnh: Toàn thể CBCNV Điện lực Nghĩa Hưng ký cam kết thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hang năm 2021.

            Ngoài việc phổ biến các quy trình, quy định thuộc Quy trình kinh doanh, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) có cơ hội trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn, các ý tưởng hay giúp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Điện lực trong năm 2021.Xác định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là xây dựng hình ảnh ngành điện, lãnh đạo Điện lực đề nghị toàn thể CBCNV cố gắng, nỗ lực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao văn hóa giao tiếp với khách hàng, thực hiện đúng phương châm : “ Lấy khách hàng làm trung tâm”, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của ngành.

Trong trương trình buổi tập huấn toàn thể CBCNV Điện lực đã cùng nhau thực hiện việc ký cam kết đối với từng cá nhân về trách nhiệm thực hiện đúng quy trình kinh doanh, quy định chăm sóc và đánh giá sự hài lòng khách hang, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 được giao.

                                                Lương Thượng -Điện lực Nghĩa Hưng, PC Nam Định