Điện lực Nghĩa Hưng: Triển khai sắp xếp chuyển đổi mô hình tổ chức các Đội sản xuất.

Căn cứ Quyết định số: 268/QĐ-HĐTV, ngày 29/10/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, V/v: Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Điện lực trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Căn cứ vào Quyết định số 674/QĐ-PCNĐ ngày 01/04/2021 của Công ty Điện lực Nam Định về việc “Sắp xếp chuyển đổi mô hình tổ chức Điện lực Nghĩa Hưng trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định. Ngày 5/4/2021 tại Điện lực Nghĩa Hưng tổ chức công bố quyết định Số:674/QĐ-PCNĐ ngày 01/04/2021 V/v “Sắp xếp chuyển đổi mô hình tổ chức Điện lực Nghĩa Hưng trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định”. Với mô hình mới Điện lực đã thông qua các quy định phối hợp giữa đội quản lý trung thế, đội quản lý vận hành và đội kinh doanh dịch vụ; Quy định phối hợp quản lý vận hành, tìm kiếm và xử lý sự cố giữa Đội quản lý trung thế và các đội quản lý vận hành, đội kinh doanh dịch vụ; Hướng dẫn công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng theo mô hình mới.

Lãnh đạo Điện lực hy vọng với mô hình mới toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) sẽ giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Với vai trò mới các phòng, tổ, đội cám ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Công ty Điện lực Nam Định, Điện lực Nghĩa Hưng; mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức xin hứa sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Điện lực Nghĩa Hưng ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi công bố quyết định:

    

                                                                                    Cao Thượng – Điện lực Nghĩa Hưng