Đơn vị đầu tiên của EVN tách dịch vụ điện lực ra khỏi sản xuất, kinh doanh điện

Đến nay đã hình thành nên một công ty dịch vụ Điện lực với tên gọi Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Kế hoạch hoạt động trong 2 năm đầu tiên cũng đã được vạch ra.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị tách bạch SXKD và dịch vụ điện lực
Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị tách bạch SXKD và dịch vụ điện lực

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định tách bạch và phân định rõ hoạt động dịch vụ điện với sản xuất, kinh doanh điện. Cụ thể, các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh điện bao gồm: Quản lý vận hành (QLVH) lưới điện trung thế, hạ thế, lưới điện 110 kV và 220 kV; Sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố lưới điện, thiết bị điện… Hoạt động dịch vụ điện lực gồm: Thí nghiệm, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị điện; Xây lắp, đại tu, cải tạo, sửa chữa lớn các công trình; tư vấn khảo sát, thiết kế…

Trên tinh thần đó, 6 đơn vị gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, sẽ tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa và khâu quản lý vận hành lưới điện. Đây được cho là bước chuyển biến cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như nâng cao vai trò chủ đạo của EVN nói chung và các tổng công ty truyền tải và phân phối điện khu vực.

Trong 6 đơn vị nói trên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tiên phong thực hiện chủ trương này. Năm 2016 Tổng công ty có 3 đơn vị là các Công ty Điện lực: Phú Thọ, Lào Cai và Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc đã thành lập Xí nghiệp Dịch vụ điện lực. Đồng thời, ở cấp các Công ty Điện lực đã xây dựng phương án tách bạch hoạt động dịch vụ với quản lý vận hành lưới điện phân phối, tiến tới thực hiện phương án, mỗi Công ty Điện lực thành lập một Xí nghiệp Dịch vụ điện lực trên cơ sở sát nhập các đơn vị phụ trợ như xây lắp, thí nghiệm, sửa chữa, thiết kế, quản lý dự án…

Đến nay đã hình thành nên một công ty dịch vụ Điện lực với tên gọi Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc thuộc EVNNPC, dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Kế hoạch hoạt động trong 2 năm đầu tiên cũng đã được vạch ra: Trước mắt trong năm 2019 tập trung vào các công việc trên lưới 110kV hoạt động chủ yếu ở các mảng: Tư vấn; Thí nghiệm điện; Sửa chữa và xây lắp; Quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị. Đồng thời tập trung đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý các cấp và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động trực tiếp.

Năm 2020, tiếp tục nhân rộng địa bàn hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp lại các hoạt động dịch vụ của các công ty điện lực. Chuẩn bị tiếp nhận dịch vụ bán lẻ điện năng khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tách bạch về tổ chức giữa khâu phân phối và khâu bán lẻ.

Về mặt khoa học công nghệ, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc được yêu cầu trước mắt triển khai sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; nghiên cứu sản xuất các thiết bị điện, các phụ kiện lưới điện thay thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh.

Về cơ chế tiền lương, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện theo quy định của EVN. Được biết, EVN sẽ xây dựng định mức đơn giá tiền lương phù hợp hoạt động dịch vụ điện lực thống nhất áp dụng trong toàn Tập đoàn; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các công ty dịch vụ thuộc các tổng công ty trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm khắc phục nhanh sự cố bất thường và tận dụng thế mạnh của các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa trên toàn quốc.

Theo TCCT