DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp các nhánh rẽ lộ 373, 375 E3.14 để giảm TTĐN, nâng cao khả năng cấp điện và ĐTC cung cấp điện

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng-Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP công ty CP xây lắp Đức Nguyên
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Cải tạo nâng cấp 4,768km ĐZK 35kV mạch đơn nhánh Mỹ Tiến mạch vòng với lộ 371 E3.14

– Cải tạo nâng cấp 3,33km ĐZK 35kV mạch đơn các nhánh rẽ cũ  không đảm bảo vận hành

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  8,900,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com