DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp lộ 475+ 473 – E3.11 để giảm TTĐN và nâng cao khả năng cấp điện.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng-Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty Cổ phần Đức Hà
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Cải tạo, nâng cấp 0,6 km cáp ngầm 22 kV mạch kép, 10,5 km ĐZ 22kV mạch đơn

– Cải tạo, nâng cấp 7 km ĐZ22kV nhánh Hồng Phú 1, nhánh Hải Ninh, nhánh Hải Châu

– Lắp đặt 03 bộ CDPT-24kV/630A(Đ) và di chuyển 02 bộ Recloser 24kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,999,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com