DỰ ÁN: Cải tạo nâng cấp lộ 477 E3.8 để liên kết mạch vòng với lộ 473 và 476 E3.13 để giảm TTĐN, nâng cao khả năng cấp điện và ĐTC cung cấp điện

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Xuân Trường và Giao Thủy, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng-Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Cải tạo 0,232km  cáp ngầm 22kV hiện trạng  từ máy cắt của ngăn tủ lộ 477 E3.8 tới cột xuất tuyến số 1.

– Cải tạo lại 13,957km đường dây 22kV trên không

– Lắp đặt mới 2 trạm cắt LBS 22kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  12,500,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com