DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp lộ 481 E3.10 để giảm sự cố, giảm TTĐN và nâng cao khả năng cấp điện.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng-Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Đại Phát Diện
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Cải tạo, nâng cấp 7,923 km ĐZ 22kV đường trục lộ 481 E3.10
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  6,880,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com