DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Giao Lạc 5 + Hồng Tiến 6, Giao Thiện 2 + 4 + 7, Cống Giao Hà + Giao Nhân 1, Giao Yến 2, Giao Long 2 + 5, Bạch Long 1 + 3 + 5, Cống Số 9 + Giao Long 3, Giao Phong 7 + 1, Giao Lâm 3 + 7, Hùng Tiến 3 – huyện Giao Thủ

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới 3,7km  ĐZ-22kV để cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới.

– Xây dựng mới 10 TBA ( 01 TBA 400kVA-22/0,4kV; 03 TBA 320kVA-22/0,4kV ; 06 TBA 250kVA-22/0,4kV)

– Xây dựng mới và cải tạo 8,76 km đường dây hạ thế

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  12,554,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Vũ Thảo
Số điện thoại:0943202216; Email: nguyenvuthaopcnd@gmail.com