DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Hàn Thuyên 3, Nam Thắng 1, Đông Thắng 3, Cầu Ốc 2 – TP Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

TP Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Thành Phát Đạt
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới 1,009 km ĐZ-22kV, 35kV để cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới.

– Xây dựng mới 04 TBA (01 TBA 560kVA-(35)22/0,4kV; 01 TBA 560kVA-22/0,4kV; 01 TBA 320kVA-22/0,4kV; 01 TBA 400kVA-(35)22/0,4kV )

– Xây dựng mới và cải tạo 3,959km đường dây hạ thế.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  9,000,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại:0912230297; Email:  thond1972@gmail.com