DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Nam Sơn 3, Nam Phúc 3, Nam Điền 2, Nam Ninh 3, Nam Bình 1, Nam Tân 4, Nam Quan 2, Nam An 3 – huyện Nam Trực

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Hồng Hà
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới 3,346 km ĐZ-22kV để cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới.

– Xây dựng mới 08 TBA (02 TBA 250kVA-22/0,4kV; 06 TBA 320kVA-22/0,4kV)

– Xây dựng mới và cải tạo 7,197km đường dây hạ thế.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  10,497,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Số điện thoại:0912429188; Email: anhtuan68dl@gmail.com