DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Nghĩa Hùng 1 + 5, Nghĩa Phú 2 + 7, Nghĩa Thành 4 + 6, Nghĩa Phong 2 + Nghĩa Bình 4, Nghĩa Đồng 4 + 5 – huyện Nghĩa Hưng

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần xây lắp Thuận An
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới 2,765 km  ĐZ-22kV + 0,249 km cáp ngầm để cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới.

– Xây dựng mới 05 TBA 320kVA-22/0,4kV

– Xây dựng mới và cải tạo 5,5 km đường dây hạ thế

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  8,500,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com