DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA phân phối để đảm bảo cấp diện mùa nắng nóng năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thiên Trường
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Mua sắm 32 MBA gồm: (4×400 + 560)kVA-35/0,4kV + (12×400 + 13×560 + 2×630)kVA-22/0,4kV + VTTB kèm theo
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,795,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 09/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com