DỰ ÁN: CQT các TBA Nam Hải 2, Thống Nhất 1 + 4, Nghĩa Phong 1 + 4 + 5, Liễu Đề 2 + 5, Nông Trường 1 + 5, Nghĩa Thắng 3, Nam Điền 6 + Nông Trường 5 – huyện Nghĩa Hưng

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬPTK BVTC -TDT Công ty CP tư vấn công nghiệp và xây dựng Thành Nam
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Ánh Dương
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây 22kV với tổng chiều dài 1.508m.

– Xây dựng mới 7 TBA gồm: 01 TBA 180kVA – 22/0,4kV; 06 TBA 250kVA – 22/0,4kV.

– Xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ thế với chiều dài 8.443m làm xuất tuyến hạ thế.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  8,330,000,000đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 11/2019
THỜI GIANDỰ KIẾNHOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com