DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị Recloser trên lưới điện trung áp năm 2019 khu vực các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu, tỉnh Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty CP xây lắp Đức Nguyên
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

20 bộ Recloser 22kV + VTTB kèm theo
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,134,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 10/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com