DỰ ÁN: Nâng cao năng lực cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện các TBA: Trạm CC Đại An 3; Trạm CC Nam Thái 2; Trạm CC Nam Mỹ 7; Trạm CC Nam Long 1; Trạm CC Nam Long 2; Trạm CC Nam Minh 1; Trạm CC Nam Minh 4; Trạm CC Nam Mỹ 3; Trạm CC Nam Phúc 2; Trạm CC Nam Phúc 3; Trạm CC Nam Tân 2; Trạm CC Nam Tân 3; Trạm CC Nam Tân 4; Trạm CC Nam Xá 3; Trạm CC Nam Điền 5 – Huyện Nam Trực.

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty Điện lực Nam Định-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Ánh Dương
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới đường dây trên không 22kV với chiều dài 2,494km.

– Xây dựng mới 4 TBA: 01 TBA 320kVA-22/0,4kV, 02 TBA 250kVA22/0,4kV, 01 TBA 180kVA-22/0,4kV.

– Nâng tiết diện dây dẫn đường trục và đường nhánh đường dây hạ thế với chiều dài 43,385km.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,056,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 7/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 9/2021
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lại Trung Chính
Số điện thoại:0912039443; Email: trungchinhdlnd@gmail.com

Bài viết liên quan