EVNNPC: Công bố các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và Thành viên HĐTV

Chiều ngày 22/7/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Tham dự Lễ Công bố có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; ông Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc EVN. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC; bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV EVNNPC; các ông trong HĐTV và Ban Tổng giám đốc EVNNPC, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên EVNNPC.

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

Sau khi có Nghị quyết số 345/NQ-HĐTV ngày 15/7/2019 về công tác nhân sự Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên đối với  EVNNPC, phương án nhân sự cho Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên EVNNPC do EVN đã phê chuẩn. Ngày 16/7/2019, EVNNPC  chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên sang mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Theo đó các chức danh được EVN công bố trong Quyết định ngày hôm nay cụ thể:

Ông Thiều Kim Quỳnh chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC (theo Quyết định số 259/QĐ-EVN); Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC (theo Quyết định số 258/QĐ-EVN); Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC  (theo Quyết định số 257/QĐ-EVN); Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên  EVNNPC (theo Quyết định số 256/QĐ-EVN); Ông Vũ Thế Nam, Trưởng Ban Tổng hợp  EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (theo Quyết định số 260/QĐ-EVN).

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN trao các Quyết định cho HĐTV EVNNPC

Tại sự kiện công bố các quyết định này, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: đây là mô hình quản trị của EVN với mục tiêu đổi mới mô hình quản trị để quản trị tốt hơn bảo toàn và phát triển vốn của EVN khi đầu tư vào các Tổng công ty thành viên và EVNNPC là đơn vị thứ 8 thực hiện việc chuyển đổi này.

Với mô hình quản trị mới, ông Dương Quang Thành hy vọng rằng EVNNPC cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tập trung đảm bảo cung cấp điện cho nông thôn miền núi, hải đảo, đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cân đối tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó ngay trong năm 2019 Ban lãnh đạo EVNNPC cần đưa Tổng công ty “về đích” sớm 1 năm đối với một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020, là những nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với EVNNPC. Với mong muốn khi chuyển đổi sang mô hình mới Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đề cao trách nhiệm, tập trung phát triển và bảo toàn phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

Phát biểu tại Lễ công bố ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã thay mặt Hội đồng thành viên cảm ơn sự tín nhiệm, khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới. Ông Quỳnh cho rằng: Trải qua rất nhiều mô hình quản lý, với nhiều thuận lợi, khó khăn, thử thách nhưng trong 50 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và CBCNV của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm của người thợ điện cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển ngành và đất nước. Ngày hôm nay là thời khắc đầy ý nghĩa và quan trọng trên chặng đường 50 năm đó.