Gần 800.000 khách hàng được cấp điện mới nhanh hơn yêu cầu

Đây là số lượng khách hàng cấp điện mới tính trong 8 tháng đầu năm 2017 toàn Tập đoàn. Trong đó, thời gian trung bình giải quyết yêu cầu của khách hàng đều nhanh hơn yêu cầu từ 0,91 đến 2,29 ngày so với yêu cầu của EVN.

Cụ thể, đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, tại khu vực thành phố/thị xã/thị trấn, các đơn vị điện lực đã cấp điện mới cho 247.001 khách hàng với thời gian giải quyết đạt bình quân là 2,09 ngày, thấp hơn 0,91 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn (3 ngày).

Tại khu vực nông thôn, 400.502 khách hàng được cấp điện sinh hoạt với thời gian giải quyết bình quân là 2,71 ngày, thấp hơn 2,29 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn (5 ngày).

Với nhu cầu sử dụng điện ngoài sinh hoạt, EVN đã phục vụ cấp điện mới cho 142.904 khách hàng, với số ngày giải quyết bình quân là 2,91 ngày (quy định là 5 ngày).

Cũng trong 8 tháng, các tổng công ty điện lực đã cấp điện mới cho 8.570 khách hàng đấu nối lưới điện trung áp. Đáng chú ý, thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện bình quân chỉ 4,8 ngày, thấp hơn 2,2 ngày so với quy định của Tập đoàn.

Thời gian qua, các tổng công ty điện lực/công ty điện lực đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cung cấp dịch vụ cấp điện trực tuyến, chủ động liên hệ để phục vụ khách hàng tận nơi…

Với cấp điện trung áp, các công ty điện lực đã chủ động phối hợp, làm việc với chính quyền địa phương để đơn giản hóa thủ tục, phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện.

Kết quả thực hiện về tiêu chuẩn thời gian giải quyết 1 số dịch vụ khách hàng của EVN trong 8 tháng đầu 2017: 

– Dịch vụ phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ: Đạt tỷ lệ 99,27%;

– Thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp: Đạt 99,6%;

– Thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp: Đạt 100%;

– Thay thế thiết bị đóng cắt lưới hạ thế trong vòng 1 ngày: Đạt 100%;

– Thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung thế trong vòng 3 ngày: Đạt 99,91%…