Học tập và làm theo Bác ở Cty Điện lực Nam Định

Đảng bộ Cty Điện lực Nam Định hiện có 480 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 26 chi bộ trực thuộc là các phòng, ban chuyên môn, phân xưởng sản xuất và các Điện lực huyện, Thành phố Nam Định. Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Cty đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Điện lực Thành phố Nam Định lắp đặt tuyến cáp mới tại  khu tái định cư hồ Hàng Nan, phường Lộc Vượng.
Công nhân Điện lực Thành phố Nam Định lắp đặt tuyến cáp mới tại khu tái định cư hồ Hàng Nan, phường Lộc Vượng.

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty Điện lực Nam Định cho biết: Xác định đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Cty đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt đồng thời xây dựng chương trình hành động gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hằng tháng, hằng quý của đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt. Hằng năm, căn cứ vào nội dung chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy Cty xây dựng kế hoạch học tập, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Năm 2018, căn cứ Công văn số 452 của Ban TVTU, Đảng ủy Cty tổ chức hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Cty đã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ủy Cty và các chi bộ đều xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng đơn vị trực thuộc làm căn cứ phấn đấu, vươn lên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc đưa nội dung học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, sinh hoạt của các chi bộ; việc quán triệt, triển khai chủ đề hằng năm của Ban TVTU được Cty thực hiện nghiêm túc, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đem lại sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên. Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã nhận thức đầy đủ hơn về tinh thần, nội dung của các chuyên đề và vận dụng tốt về mặt đạo đức, lối sống của bản thân, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nỗ lực giảm thiểu tổn thất điện năng; giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ; kiên quyết bài trừ các hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý của Cty đang không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng, khắc phục khuyết điểm để thực sự xứng đáng là người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, luôn đi đầu trong khó khăn, nói đi đôi với làm ở mọi lúc, mọi nơi. Tại mỗi vị trí công việc phụ trách, các đồng chí cán bộ, đảng viên đều thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của mình, tạo được lòng tin đối với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, tín nhiệm. Hơn 2 năm qua, Đảng ủy Cty đã chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phát động, tổ chức các hoạt động thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; thi đua bảo đảm an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng trạm và đường dây kiểu mẫu; Điện lực quản lý, vận hành và kinh doanh giỏi… Năm 2016, Cty Điện lực Nam Định đã cung ứng ra thị trường 1,8 tỷ kWh điện thương phẩm đến hơn 600 nghìn khách hàng. Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tỉnh đã tăng lên gần 2 tỷ kWh với tổn thất điện năng 8,38%. Trong 8 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm cung ứng đến các thành phần kinh tế – xã hội là 1 tỷ 465 triệu kWh, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, tổn thất điện năng giảm xuống còn 7,55%. Xác định yếu tố con người là nền tảng quyết định thành công của mọi công việc nên Cty đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho cán bộ, công nhân viên lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ. Tính đến nay, trong tổng số hơn 1.130 cán bộ, công nhân viên ở Cty Điện lực Nam Định đã có 10 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; 69 đồng chí học xong trung cấp chính trị, hành chính; 48 người có trình độ chuyên môn thạc sĩ; 568 người có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là trung cấp và công nhân kỹ thuật điện.

Với những thành tích đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh, Cty Điện lực Nam Định đã vinh dự được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen./.

 Bài và ảnh: Xuân Thu