Hỏi đáp về hóa đơn điện tử tiền điện

MỘT SỐ NỘI DUNG HỎI-ĐÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TIỀN ĐIỆN

 

Câu 1: Để có thể xem hoặc tải hóa đơn điện tử từ mạng internet, các yêu cầu về máy tính của chúng tôi là gì?

Trả lời:

Để truy cập được http://npccskh.npc.com.vn/cskh máy tính của khách hàng cần:

1: Kết nối Internet

2: Có cài 1 trong các trình duyệt internet: Internet Explorer, Google chrome, Fire Fox…

Câu 2: Nếu tháng này tôi nhận Hóa đơn điện tử, nhưng tháng sau tôi muốn dùng hóa đơn giấy được không?

Trả lời:

Việc này là không được, vì khi ngành điện đã chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử thì sẽ ngừng việc in hóa đơn giấy.

Câu 3: Tôi là khách hàng cá nhân, không thông thạo về công nghệ thông tin, vậy tôi muốn nhận Hóa đơn điện tử theo hình thức đơn giản nhất mà không phải cài đặt các phần mềm trên máy tính gì cả, Điện lực chỉ cho tôi phương thức thực hiện.

Trả lời:

Quý khách chỉ cần đăng ký địa chỉ Email, chúng tôi sẽ tự động chuyển hóa đơn cho khách hàng vào hộp thư điện tử.

Câu 4: Tôi là khách hàng doanh nghiệp, vậy khi áp dụng HĐĐT, tôi kê khai thuế với chi cục thuế địa phương có gặp khó khăn vướng mắc gì không, cách thức kê khai như thế nào so với hóa đơn giấy đang áp dụng bây giờ ?

Trả lời:

Do HĐĐT là một hình thức hóa đơn, có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật nên hóa đơn này là căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Vì vậy, Quý khách hàng sẽ kê khai thuế bình thường như hóa đơn giấy hiện nay. Căn cứ thông tin trên HĐĐT, trên bản thể hiện HĐĐT về số seri hóa đơn, chỉ số mới, chỉ số cũ điện tiêu thụ…. Đơn vị thực hiện kê khai và quyết toán thuế như đối với Hóa đơn giấy trước đây.

Khi kê khai thuế, bên mua điện làm các bước sau:

B1:  Gửi bảng kê khai Thuế (lấy thông tin từ Biên nhận thanh toán hoặc bản thể hiện của Hóa đơn điện tử).

B2: Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để xác thực Hóa đơn điện tử trên trang Website http://npccskh.npc.com.vn (khi có yêu cầu).

B3: Cơ quan Thuế có thể xác thực Hóa đơn điện tử trên trang web CSKH Website http://npccskh.npc.com.vn.

Câu 5: Để xem HĐĐT sau khi đã tải về máy tính thì chúng tôi phải làm gì?

Trả lời:

Sau khi khách hàng tải hóa đơn điện tử về máy tính trên web CSKH, file tải về định dạng file nén (.zip). KH giải nén sẽ có 02 file file thứ nhất là định dạng PDF là bản thể hiện hóa đơn điện tử (có thể in từ file này), file thứ hai là định dạng XML là thông tin lưu trữ của hóa đơn điện tử gồm có thông tin về khách hàng, sản lượng, tiền điện…vv

Câu 6:  Các cơ sở pháp lý liên quan HĐĐT?

Trả lời:

Hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của Nhà nước, Chính phủ, Bộ tài chính và Tổng cục thuế đã ban hành gồm:

a/ Các văn bản do Nhà nước, Chính phủ ban hành:

Luật giao dịch điện tử.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có hướng dẫn về Hóa đơn điện tử.

b/ Các văn bản do Bộ tài chính ban hành

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP- ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

c/ Các văn bản do Tổng cục thuế, cục thuế ban hành, cục thuế tỉnh Nam Định ban hành. 

Văn bản số 2415/TCT-DNL ngày 13/7/2011 của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử;

Công văn số 1944/TCT-CS của Tổng Cục Thuế hướng dẫn thi hành Thông tư 32/2011/TT-BTC;

Công văn số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử;

Công văn 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng Cục thuế v/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Văn bản số 329/CT-HCQTTVAC ngày 3/2/2015 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn Công ty Điện lực Nam Định thực hiện hóa đơn điện tử.

Câu 7: Tôi không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, Vậy phải xử lý cho tôi như thế nào?

Trả lời:

Khi khách hàng thanh toán, thu ngân viên Công ty Điện lực Nam Định sẽ cung cấp biên nhận thanh toán, đây là chứng từ xác thực việc khách hàng thanh toán và khách hàng sẽ không bị gián đoạn bất kỳ các dịch vụ khi đăng ký với Công ty Điện lực Nam Định trong quá trình sử dụng . Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế nhưng không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, Công ty Điện lực Nam Định in bản thể hiện hóa đơn điện tử ra giấy để gửi cho khách hàng khi khách hàng thanh toán xong.

Câu 8: Các thủ tục phải thực hiện khi điều chỉnh, hủy bỏ lập lại hóa đơn điện tử đã xuất?

Trả lời:

* Đối với hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng:

Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về khách hàng ( tên, mã số thuế, địa chỉ), thông tin về dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn… thì thực hiện thủ tục hủy bỏ lập lại hóa đơn. Thủ tục hủy bỏ lập lại hóa đơn  thực hiện như sau:

– Lập phiếu giải trình nêu rõ lý do sai phải hủy bỏ, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền.

– Thực hiện chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập.

– Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế ( trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “ hóa đơn này thay thế hóa đơn số…..Ký hiệu, ngày tháng năm”).

– Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn hủy bỏ và bảng kê hóa đơn lập lại.

* Đối với hóa đơn đã lập và đã giao cho khách hàng.

– Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về khách hàng ( tên, mã số thuế, địa chỉ), thông tin về dịch vụ , kỳ cước, sai lỗi chính tả … thì thực hiện thủ tục điều chỉnh hóa đơn. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thực hiện như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán ).

* Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai thông tin số tiền thì thực hiện thủ tục điều chỉnh hóa đơn. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thực hiện như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, số tiền điều chỉnh lại cho đúng ( có chữ ký đóng dấu của bên mua và bên bán).

– Thực hiện chức năng lập HĐĐT điều chỉnh ( trên HĐĐT điều chỉnh phải ghi rõ  “ Điều chỉnh ( tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, số tiền, thuế suất, thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho HĐĐT số… ký hiệu … ngày tháng năm”.

– Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn điều chỉnh.

* Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn sai sót mà khách hàng yêu cầu hủy bỏ – lập lại hóa đơn.

Thủ tục hủy bỏ – lập lại hóa đơn thực hiện như sau:

– Lập biên bản hủy bỏ – lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng  ( có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

– Thực hiện chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập.

– Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ  “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…. ký hiệu…., ngày tháng năm”).

– Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn hủy bỏ và bảng kê hóa đơn lập lại.

Câu 9:Trường hợp tôi không xem được hóa đơn đã thanh toán trên trang web và  không download được hóa đơn điện tử về máy tính cá nhân thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Quý khách gọi điện đến số máy chăm sóc khách hàng của Điện lực hoặc số máy 03503.992.000 để được tư vấn hoặc đến Phòng giao dịch khách hàng gần nhất để được hỗ trợ.

Câu 10:Trường hợp tôi quên mật khẩu thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Quý khách hàng liên hệ với Giao dịch viên để được hỗ trợ .

Câu 11: Khi đăng ký tài khoản trên trang Web chăm sóc khách hàng dùng điện để biết về các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử chúng tôi có mất phí gì không?

Trả lời:

Quý khách không mất phí

Câu 12Hóa đơn điện tử là gì ?

Trả lời:

– Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

– Được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo Quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

– Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy phục vụ cho nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua.

Lưu ý: Hóa đơn được lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

Câu 13Cách thanh toán đối với hóa đơn điện tử có gì khác so với hóa đơn giấy?

Trả lời:

Có chung nguyên tắc là khi khách hàng trả tiền thì sẽ nhận được hóa đơn, các hình thức thanh toán thực hiện như với hóa đơn giấy.

Khác: Hóa đơn giấy nhận trực tiếp.

Hóa đơn điện tử nhật qua phương tiện điện tử, Email, hoặc nhận trực tiếp Bản thể hiện hóa đơn điện tử từ bên bán (nếu khách hàng có nhu cầu kê khai đối trừ thuế mà không có phương tiện nhận truyền và in hóa đơn điện tử)

Câu 14: Chữ ký điện tử và chứng thư số là gì ?

Trả lời:

– Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp.

– Chữ ký điện tử là một phần không thể tách rời của hóa đơn điện tử giúp xác thực hóa đơn điện tử đó là của đơn vị điện lực phát hành.

– Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

– Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, đảm bảo:

+ Chống từ chối bởi người ký.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn của hóa đơn điện tử trong qua trình lưu trữ, truyền nhận.

–       Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư điện tử.

Câu 15: Trên trang Web chăm sóc khách hàng. Khách hàng có thể in tất cả những lần sử dụng điện ra được không?

Trả lời:

 Có, sau khi đăng ký tài khoản thành công trên Website http://npccskh.npc.com.vn  KH có thể chọn Tra cứu lịch sử dùng điện sẽ có thông tin lịch sử tiêu thụ điện từng tháng của khách hàng.

Câu 16Đối với những khách hàng ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin. Thì sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời:

-Đối với khách hàng có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế mà không có phương tiện nhận và in hóa đơn điện tử thì khách hàng đăng ký với ngành điện, Công ty Điện lực Nam Định sẽ có trách nhiệm in bản thể hiện hóa đơn điện tử cho khách hàng khi khách hàng đến thanh toán tiền điện.

– Đối với khách hàng không có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế( KH sinh hoạt) thì khi khách hàng thanh toán xong tiền điện sẽ nhận được Giấy biên nhận thanh toán tiền điện từ thu ngân viên.

Câu 17: Để xem hóa đơn điện tử khách hàng có phải cài đặt thêm phần mềm nào không?

Trả lời:

–  Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng cần cài đặt chương trình winrardùng để giải nén file nén .ZIP, cài đặt chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader,…

Câu 18: Trường hợp, khách hàng không nhớ mã khách hàng và ID hóa đơn của mình  thì làm thế nào để đăng ký tài khoản trên Web  CSKH?

Trả lời:

Nếu khách hàng chưa có tài khoản cần đăng ký thì KH phải có ID hóa đơn, nếu không nhớ ID hóa đơn và mã KH thì khách hàng có thể gọi về phòng giao dịch khách hàng của Điện lực hoặc phòng giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực Nam Định theo số 0350.3992000 để được trợ giúp.

Câu 19: Việc viết tắt trên hóa đơn điện tử có gì khác biệt với các loại hình hoá đơn khác không?

Trả lời:

Đối với hoá đơn điện tử, tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” không bị hạn chế số ký tự như đối với các loại hình hoá đơn khác và cũng phù hợp với nội dung Điều 16, mục 2, khoản b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010;Và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định “ Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hoá đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như “Phường” thành “P”, “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” thành “CP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường , xã, quận , huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Câu 20: Cho biết cách thức tra cứu, xem và tải hóa đơn điện tử (HĐĐT)?

Trả lời:

Bạn có thể truy cập website của Tổng công ty Điện lực miền BắcCụ thể :

– Bước 1: Truy cập vào Website http://npccskh.npc.com.vn

– Bước 2: Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, sau đó chọn nút Đăng nhập

– Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn có thể vào mục  tra cứu chọn tra cứu hóa đơn điện tử.

– Nếu bạn chưa thanh toán tiền điện thì chỉ xem được thông báo tiền điện. Nếu bạn đã thanh toán tiền điện thì có  thể vào mục xem hóa đơn tiền điện hoặc ấn nút tải hóa đơn để tải bản thể hiện hóa đơn về.

Câu 21: Phương thức thanh toán và chứng từ thanh toán của hoá đơn tiền điện điện tử?

Trả lời: Về phương thức thanh toán: Bạn vẫn giữ nguyên phương thức thanh toán hiện tại. Ngoài  ra Công ty điện lực Nam Định đang mở rộng các kênh thanh toán điện tử, ngân hàng; …

Từ 1/6/2015 nhân viên thu tiền điện sẽ gửi biên nhận thanh toán tiền điện sau khi bạn thanh toán tiền điện (không còn gửi hóa đơn tiền điện dạng giấy như trước đây). Nếu bạn thanh toán qua ngân hàng bạn sẽ nhận được biên nhận thu tiền của các ngân hàng. Các biên nhận thanh toán tiền điện có đầy đủ các thông tin chính trên hoá đơn như: tên khách hàng, mã khách hàng, sêri hoá đơn điện tử, tháng lập hoá đơn, điện năng tiêu thu và số tiền thanh toán… được xác thực là bạn đã thanh toán tiền điện.

Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp, hoặc là hộ kinh doanh có đăng ký mã số thuế, bạn có thể sử dụng các thông tin trên Bản thể hiện của hoá đơn điện tử để kê khai thuế với cơ quan thuế (đã được cơ quan thuế chấp nhận).

Câu 22: Thông thường hóa đơn giấy có đóng dấu của nhà cung cấp. Tuy nhiên đối với hóa đơn điện tử thì khách hàng phải truy cập vào website CSKH để tải về và tự in ra giấy để lưu vào hồ sơ quyết toán thuế, như vậy thì trong quá trình quyết toán thuế cho gặp trở ngại gì không ?

Trả lời:

Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BCT ngày 14/3/2011 về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng cục thuế hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện theo chủ trương và hướng dẫn thực hiện của Tổng cục thuế và Cục thuế tỉnh Nam Định. Hóa đơn điện tử có đầy đủ tính chất pháp lý theo quy định của Nhà nước, khách hàng được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khi kê khai thuế, bên mua điện làm các bước sau:

B1:  Gửi bảng kê khai Thuế (lấy thông tin từ Biên nhận thanh toán hoặc bản thể hiện của Hóa đơn điện tử).

B2: Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để xác thực Hóa đơn điện tử trên trang Web Chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Nam Định (khi có yêu cầu).

B3: Cơ quan Thuế có thể xác thực Hóa đơn điện tử trên trang web Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ (http://npccskh.npc.com.vn).

Câu 23: Tôi muốn in lại hóa đơn điện tử thì tôi in được từ thời gian nào?

Trả lời:

Hóa đơn điện tử được lưu với dạng dữ liệu điện tử nên khách hàng có thể tra cứu và nhận hóa đơn bất kỳ thời gian nào khi khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán, bộ phận theo dõi nợ sẽ thực hiện chấm xóa nợ cho khách hàng, khi đó hóa đơn điện tử của khách hàng sẽ được tự động chuyển lên trang web CSKH tại địa chỉ (http://npccskh.npc.com.vn), khi đó khách hàng sẽ tải  hóa đơn điện tử về máy tính của mình dưới dang File .XML và .PDF và in được Bản thể hiện hóa đơn điện tử.

Câu 24: Khi phát hiện các thông tin trên hóa đơn điện tử bị sai sót (thông tin khách hàng, thông tin hàng hóa…), khách hàng chúng tôi phải làm gì?

Trả lời:

Nếu phát hiện sai sót trên hóa đơn, quý khách vui lòng liên hệ phòng giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực Nam Định số điện thoại 0350.3992000 hoặc phòng giao dich khách hàng Các Điện lực sở tại để được giải quyết.

Câu 25: Vì sao trên hoá đơn điện tử  của Công ty Điện lực Nam Định không có tên liên hoá đơn?

Trả lời:

Theo nội dung văn bản số 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử đã hướng dẫn nội dung HDĐT thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính: tại Bản thể hiện hoá đơn điện tử ký hiệu mẫu số hoá đơn EVN sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên hoá đơn, trên hoá đơn điện tử không phải có tên liên hoá đơn. (Công ty Điện lực Nam Định phát hành Mẫu số hóa đơn là : 01GTKT0/001- dùng cho hóa đơn tiền điện; 01GTKT0/002-dùng cho hóa đơn công suất phản kháng)

Câu 27: Trên hóa đơn giấy truyền thống có ngày ký và chữ ký của lãnh đạo Công ty Điện lực, đối với hoá đơn điện tử thì như thế nào?

Trả lời:

Trên bản thể hiện của hoá đơn điện tử cũng có đầy đủ nội dung ngày tháng năm lập và gửi hoá đơn và chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của Giám đốc Điện lực giống như hóa đơn giấy truyền thống.

Câu 28: Khách hàng có phải lưu hóa đơn điện tử hay không?

Trả lời:

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Đơn vị phát hành hóa đơn điện tử có trách nhiệm lưu trữ tập trung và cung cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng bất cứ khi nào. Khách hàng có thể tải hóa đơn điện tử để lưu nếu cần thiết nhưng không bắt buộc.

Câu 29: Khách hàng có phải thực hiện ký số (ký điện tử) vào hóa đơn điện tử không?

Trả lời:

Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán, như vậy khách hàng không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử  đối với loại hóa đơn trên vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.Còn với các trường hợp khác, khách hàng phải thực hiện ký số vào Hóa đơn mới được coi là Hóa đơn điện tử hoàn chỉnh và có tính pháp lý, sử dụng được với cơ quan Thuế.

Câu 30: Với hóa đơn điện tử, căn cứ vào đâu để biết tôi đã thanh toán tiền điện hay chưa?

Trả lời:

 

Nếu khách hàng thanh toán tại quầy thì sẽ nhận được “Biên nhận thanh toán tiền điện”. Nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì các chứng từ ngân hàng sẽ là xác nhận khách hàng đã thanh toán tiền điện.