Khởi động hành trình văn hóa EVNNPC tại Công ty Điện lực Nam Định.

Văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, các giá trị VHDN là gốc rễ nuôi dưỡng đảm bảo cho mọi sự đổi mới tổ chức thành công. Làm tốt việc đổi mới VHDN là cách Công ty đổi mới doanh nghiệp, đổi mới kinh doanh từ gốc rễ.

ĐC Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Khai mạc và phát động hành trình văn hóa EVN NPC

Ngày 21 tháng 4 năm 2018 Công ty Điện lực Nam Định tổ chức triển khai hành trình văn hóa EVNNPC, ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2018. Với mục tiêu triển khai chiến lược “Hành trình văn hóa EVNNPC” để phát triển VHDN của Công ty Điện lực Nam Định ngày càng mạnh với bản sắc góp phần đưa EVNNPC trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện với con người chuyên nghiệp, dich vụ khách hàng xuất sắc, thương hiệu VHDN Việt Nam tiêu biểu. Tăng cường gắn kết quan hệ văn hóa trong toàn bộ hệ thống quản lý lãnh đạo từ Công ty đến các đơn vị thông qua chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC một cách hiệu quả và tích cực nhất.

Đc Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty, Đc Vũ Dũng Tiến CT Công đoàn ký cam kết thực thi VHDN với các DDc Cán bộ chủ chốt của Công ty

Trong khuôn khổ một ngày Công ty đã triển khai các nội dung của chương trình gồm: Phát động triển khai hành trình văn hóa EVNNPC; ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2018 giữa Giám Đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty; tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn thể CBCNV Công ty, đồng thời thông qua cầu truyền hình truyền đạt xuống các Điện lực cho đội ngũ từ cấp đội trưởng, đội phó trở lên, nội dung truyền đạt do PGS, TS Đỗ Minh Cương giảng viên cao cấp bộ môn văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo của trường Đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội với chủ đề “ Văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử trong hành trình văn hóa EVNNPC” ; Nội dung chủ đề “ Xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC” do Đc Trần Mạnh Sỹ – Giám Công ty trực tiếp truyền đạt tới toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty.

Đc Trần Mạnh Sỹ – Giám đốc Công ty truyền đạt nội dung “ Xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC”

Việc cam kết thực thi VHDN như là một hình thức cụ thể hóa với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và CBCNV về trách nhiệm, nghĩa vụ phát huy VHDN. Đồng thời, đó sẽ là động lực thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng tầm thương hiệu, đưa Công ty Điện lực Nam Định và thương hiệu EVN lên một tầm cao mới.

Ban Lãnh đạo Công ty và các cán bọ chủ chốt thể hiện quyết tâm thực hiện hành trình văn hóa EVNNPC

Bám sát chủ đề “Đổi mới và nâng cao phương thức quản trị nguồn nhân lực trong toàn Tổng công ty”. Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống cho CBCNV, thiết lập chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết trong toàn bộ hệ thống lãnh đạo quản lý tới  CBCNV trong toàn Công ty.

Trần Thanh Tùng – PCNam Định