Kiểm soát đảm bảo an toàn phòng dịch Covid19 – thực hiện khái báo y tế điện tử.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid19 còn đang nhiều phức tạp, cùng với việc đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như công tác phòng chống dịch hiệu quả, an toàn và thích ứng trong điều kiện mới. Đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại tòa nhà trụ sở, nhiệm vụ hàng ngày của lực lượng này phải thực hiện kiểm soát khách ra vào làm việc và khai báo y tế phòng, chống dịch Covid 19 với số lượng khách hàng đến giao dịch, làm việc nhiều thời điểm rất đông, nhân viên bảo vệ trực ca đều phải thực hiện các công việc: đo thân nhiệt- cập nhật thông tin khách đến khai báo y tế- hướng dẫn khách vào nơi làm việc.

Để giảm thời gian chờ đợi khai báo y tế phòng, chống Covid -19 của khách hàng tại cổng bảo vệ, khách hàng sử điện thoại quét mã QR-code bằng phần mềm PC covid Quốc gia.

Từ việc ghi chép của nhân viên bảo vệ thủ công trên sổ giấy sang sổ theo dõi điện tử, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, đồng thời góp phần an toàn trong công tác phòn chống dịch Covid- 19 khi khách đến làm việc tại Công ty Điện lực Nam Định.

Khách hàng đến làm việc và khai báo y tế điện tử tại trụ sở Công ty.

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”,

Tại các Điện lực trực thuộc, điểm trực bảo vệ Công ty và kho Mỹ Trọng, đều thực hiện việc khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR- Code, được cấp bởi Trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid Quốc gia. Thông tin khách đến làm việc được lưu tại trên hệ thống của Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid -19 Quốc gia có phân hệ quản lý đến tận đơn vị cơ sở khi thực hiện mở mã QR-Code.

Việc chuyển đổi khai báo y tế từ ghi chép thủ công sang khai báo y tế điện tử giúp cho khách hàng đến làm việc tại Công ty và các Điện lực thực hiện khai báo y tế phòng chống Covid-19 một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời thấy rõ hiệu quả trong khai báo y tế điện tử góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống Covid 19 và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn Công ty Điện lực Nam Định.

Ngọc Vận, Phòng TTBV&PC – PCNam Định